ZENCOR a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
5727/B
Dátum vzniku
08.03.2013
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
Základné imanie
25 200,00 €
Predmety činnosti
 • maloobchod a veľkoobchod (od 8.3.2013)
 • faktoring a forfaiting (od 8.3.2013)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 8.3.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 8.3.2013)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 8.3.2013)
 • vedenie účtovníctva (od 8.3.2013)
 • výroba a hutnícke spracovanie kovov (od 8.3.2013)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 8.3.2013)
 • počítačové služby (od 8.3.2013)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 8.3.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 8.3.2013)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 8.3.2013)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 210,00 €
 • Počet: 120
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 27.08.2014
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Elena Lazarčíková
  Romanova 1680/23
  85102 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.07.2019
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
 • Ing. Andrej Konkoľ
  Petra Jilemnického 1319/22
  96001 Zvolen
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.07.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1384/2014, Nz 56225/2014, NCRls 57106/2014 zo dňa 11.12.2014.
 • Notárska zápisnica N 858/2014, NZ 30466/2014, NCRls 31109/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2014.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.01.2014.
 • Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 27.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 120/2013, Nz 6518/2013, NCRls 66752013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 1/2014, Nz 62/2014, NCRls 61/2014
 • Podpisový vzor - Samuel Duchoň
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.08.2013, listina prítomných
 • Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 27.02.2013
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Juraj Lacko zo dňa 27.02.2013
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 01.03.2013
 • Notárska zápisnica N 120/2013 Nz 6518/2013 NCRls 6675/2013 zo dňa 27.02.2013
 • Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti ZENCOR a.s. ku dňu 19.8.2014.zep
 • Notárska zápisnica N 1384/2014, Nz 56225/2014, NCRls 57106/2014 z 11.12.2014
 • Podpisový vzor - Magdaléna Lorencová
 • Úplné znenie stanov z 11.12.2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Notárska zápisnica Nz 6445/2018.zep
 • Stanovy.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 19/3/19
 • Účtovná závierka zostavená k 14/3/19
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
19.02.2020
Domény