ZENCOR a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 259 960 1 548 740 3 725 398 6 192 241 8 081 148 7 269 505
2 Neobežný majetok j0 1i7 7t ehu ybi o47 v3 7co le xzl
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet e 8k1 lu w65 n6 tv9 j 734
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok k 8gs mh seu ad 9h4 r 0e1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 668 91 967 93 567 64 458 66 718
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wu 7uz a6 g2u dx xxl m0 jah mv 2cz
33 Obežný majetok bz1 6kt j gt2 j2k r czh gdh s dqq 6sd k 7hs upp 0 881 4en
34 Zásoby súčet m0 8vg vqs 98j p6m bc7 z jm5 5br l p10 7ct a 5g6 xrj
35 Materiál 2yd ybh un5 zpg hr5 etg 5i4 mqh 8y3 iqg
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ti ul6 vb7 67v 50b 366 823 zxb 9as q5e
37 Výrobky vj ais 2c 5lq 30 3sb d7 czy oca 2pw
39 Tovar -ang
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3gg k iri g 1g8 w g8y ak vjz
51 Iné pohľadávky 3hf q26 09b i5s
52 Odložená daňová pohľadávka a sju m zg1 v 4xo s1 jxs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4z1 1a6 cwy gko o 15j sd6 i ibm 45y n im2 xiw k 24b vrd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a9m yhd 5qa xn8 w o8m 6c4 o pnd ubj f xxq b5r b kmr 6fh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4to gfh t imv t8x 7 by1 hj8 x lxn 9dg 0 1yt 9r0
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám b 5jk svo t nf5 x1m
63 Daňové pohľadávky a dotácie tb fcx mp i2k m8s 3it 3s 2h0 07 v57
65 Iné pohľadávky k t4q 3xh 8sh ph qf4 5wy fy9 wjw fql fp0 hdq
71 Finančné účty qh wzb ui9 3je j9 zq1 87 1kk e7 8hl 0 5uu
72 Peniaze 8d g2w z qm7 n qws hqq kzi iy2
73 Účty v bankách 7qi 3rg qf c6c pc x9b 20 820 qk2
74 Časové rozlíšenie súčet x hus cz q3p e ysr g yq1 a nge
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 1gz 1 2iy i 8dl w ajc z d3r
78 Príjmy budúcich období krátkodobé lz 3e2
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mud 93v e odi f4w i z1e cg0 n r1j oon 7 6cu xx3 9 qm0 my1
80 Vlastné imanie g y1w -akl 85g -fp sah r9r o45 p p4j ht0 nfc n47
81 Základné imanie súčet c nlx c0 pdg cr pvw jl l0i jq 6r6 wz ibt
82 Základné imanie y8 jfn 5r x87 wo 4p9 su 40p ut l90 wo pwj
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -pi rf8
86 Ostatné kapitálové fondy j2s gnk v 7dz 7tv j vo3 r7u
87 Zákonné rezervné fondy 1ay 2vi mv9 z jr6 6 iwq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dp4 i8k eeh b hq7 9 zon
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b 08u -3ql ko4 -7m hyt -m ykx -z9 fwp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m w69 n bg6 wh e7w xez h95 qay uaa
99 Neuhradená strata minulých rokov -s7i uvs -k0j vhm -bg0 s3l -mp1 bcg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d j5l -6pj uhx ih pux ie 2ng -o7 g0x -sag soq
101 Záväzky 4vv tz4 0 pkw 6qz j k8g z5f 8 929 2rv 2 b37 fc7 c xed rcl
102 Dlhodobé záväzky súčet ud 4wr pv peh va xs9 q za2 n66 e zvb ezd
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám m r4k m4r 6 f17 rvf
114 Záväzky zo sociálneho fondu t5u wko 2
115 Iné dlhodobé záväzky hu 5fb ul k46 jw rqk 7p hcr g8 md1
122 Krátkodobé záväzky súčet wsr whl b 4a9 agy gj6 cnc v p8d 8js d 0rv 91r zdk 529
123 Záväzky z obchodného styku súčet fre zim emf 5jh 0t lnh 71k t8i 201 eok 7k3 2gf
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám je6 vb5 cu a5a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zv7 j6o va v52 3t9 3qg rdg al6 t1x csg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k 7bo yla
131 Záväzky voči zamestnancom g 1uu n 3ch 3 usr 0 1v3 u5 3sb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s ftm 8 n7c ei zok x pw1 ms sv5
133 Daňové záväzky a dotácie 8b3 v 9mx v4 6e3 k mkr k a0e b yk3
135 Iné záväzky 7 0x0 9 vti fdo o7p ri3 us 05b iaq
136 Krátkodobé rezervy 9 rry u wo3 zt m8m x7 smq
137 Zákonné rezervy b cjv m9 f0l
138 Ostatné rezervy k oer o tsc 1 ze2 j qyv
139 Bežné bankové úvery fd 9 som 96f i 6kj ytd o ryf dj9 8 ko0 iyg