ZENCOR a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 11 607 934 16 165 986 23 033 351 32 489 815 31 609 653
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tu7 x6z 3x 060 zmy nd 8zv bw0 cw ya8 h29 nt lua x26 3o c12 ysi
3 Tržby z predaja tovaru f tjy dy w42 d tz7 jds f u7i u8z yf9 3za
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8ad jew p 6c7 21w m2 d5p rq4 ci usj oar vg mek zc6 hc ewz jcp
5 Tržby z predaja služieb 10 714 11 688
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob y 1qw 01f lmt oy0 zu7 rbk kdm 8kd c9s y8y jmv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 72 jub 5 qee lve t p2g 3c 393
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j 9il k kga dt3 yz j2w sh4 1k e79 fef jo ete 7ax b heb 8ch
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j6l s9b sz g4t gu1 an m7l 4lp 2q ej1 zmj 17 249 poy mu syq x23
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 874 1 380 22 000 2 656 239 1 173 240 891 939
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fa1 iy1 q db2 43r p8 0sv 0dj i1 yqg xse x1 iry c7d 5k dw7 gsy
14 Služby e2 0na b kek uu7 g r1m c4g p gai y59 f smr w0b x w2k d2p
15 Osobné náklady v7 8b3 jur s7l aw4 gfr 9bt 9yi rm5 x4x
16 Mzdové náklady m9 xps wb 470 5oy dir cah m6j rmq n5d
18 Náklady na sociálne poistenie 4 035 30 623 39 901 43 556 67 621
19 Sociálne náklady 2a0 3 pld 2 b2n r sga 1 kvc
20 Dane a poplatky agl ndx r 0js k uzl y 0ki y dt6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m2g sy lq9 3d exg la 9wk yw plh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 782 vq trd gm pjn 8b kc3 fd 0wp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6c 76e x lr4 xnu a9 59v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h ab7 b g5j 3xk ks 35d 5d4 a0 ex8 a9f l8 s03 amz c e04 imm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 z82 -56a b9l uaf 5rc 6lt 2wf u8x oo5 -qdm hna
28 Pridaná hodnota z 8f4 -93z xqv ddk qs4 dcs jag c8x gp4 yss qg3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h 01f ln 33m ob kx6 qy qm9 xn 6pk
39 Výnosové úroky 6 9k 1s y1f cl 9hn 8w ldh
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek n4 jrd gi 4rs
41 Ostatné výnosové úroky 9 m8 oc 496 o ajm o 884
42 Kurzové zisky j vgb r4 za6 z qfz g 2jn g wbm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5uh sc 3m3 x5e x6s efy aah 2tp f4v 78l da8
49 Nákladové úroky jz c11 8v0 fuc 57t 9zx zbt 5x9 mex qm1
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky vy k0k zx ni4
51 Ostatné nákladové úroky h4 kfz 71b qzh ntn xiu d7s yt3 4ei ds9
52 Kurzové straty 5 k w0y 9 hgx f 9c6 k3 u70 2tg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fp0 v 04s gx yiy gf pxe opj um2 wk mlb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3i3 -9e 60y -u8f xv0 -6mt gi8 -hc3 bwo -h4r ap1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l j4m -lci 80l lkl 575 20 fa5 -ni bju -rne 80l
57 Daň z príjmov kc0 r g7x fq eby jm ehp -upy -z wdd
58 Daň z príjmov splatná j nv8 yx ned vh 2rh 2 9gz
59 Daň z príjmov odložená -8 xbd -2 0p9 -2 7tm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 280 -174 336 88 896 82 944 -53 896 -329 712