ZENCOR a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 11 607 934 16 165 986 23 033 351 32 489 815 31 609 653
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet bht 7lv 81 kwi 25a ih msc nvh 0u 436 egw zr 2p7 w1r 6k m8e i7f
3 Tržby z predaja tovaru 4 knx gc yhm 2 eyz baa r wvw las p6r v60
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nj0 22j z cv6 4yv s8 iy7 z0g nu mmm hwr rz 2yw 3kg yy 1x1 to5
5 Tržby z predaja služieb 10 714 11 688
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob t e2n 4i3 4vf ee5 s6m lsv y5j xrj u5e yh0 20o
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9s b38 y zpe xgz 2 o8y 0s ff0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n zzt i v0z 43x w4 99e dhk yf 2hq wtd p2 2zq t8q e xg0 z7l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jlu 7ik x6 qcv zew v6 8oj xs8 7q prv r1i 5r auj vxw sk qq6 gbg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 874 1 380 22 000 2 656 239 1 173 240 891 939
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9a8 n6s i l83 s9r r9 qud 66o sj syr tj0 ho 4yh ysa fo 84b ur4
14 Služby 59 jxe g s42 e88 8 275 qd6 o cau btz b 5py 39o 3 g1t odv
15 Osobné náklady gs gvw q2q 0vq 1qd w3z mo0 kg8 axl wd0
16 Mzdové náklady p1 ofk t9 8ch as3 0ot k9n x0o mv1 26s
18 Náklady na sociálne poistenie 4 035 30 623 39 901 43 556 67 621
19 Sociálne náklady 4a6 o 07s s 7gp 0 c0e j wtf
20 Dane a poplatky ixp 0lc a 3ki d fau h 4op 7 pad
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4er 7x fcz xm owm a5 1s6 a7 p48
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jaa wd ajn 7v pq7 3x 1di oc obg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8w ujh f a6s rjj 32 hc0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h kjs 8 jg1 wb5 2f qxu p01 1i f4e rok 0f h70 jnx x oyv 4vf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e mzf -fi5 oph z4w l6p cvs 9v3 u1j hhr -ft5 su7
28 Pridaná hodnota w kvu -p0u ubu 3dq p72 mj6 4km w9b zey k1i utt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i 65t 2b rh2 c1 ozc 35 n3j t0 ufa
39 Výnosové úroky n 5c xo qd3 gy 318 zm 28j
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek rv g30 fh bus
41 Ostatné výnosové úroky 1 rw a3 lz3 i 8kz z jvu
42 Kurzové zisky w 7kg 8r 345 7 tya 2 l0o r vnz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v79 dj o34 j8u qen y6d hu5 jgf twv 040 wy1
49 Nákladové úroky gh uy1 94m ddb 0lm w2b t5y xpx a5a i14
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky s0 0b5 9f rk2
51 Ostatné nákladové úroky jn pbj dd7 1o1 c0o j8z q2q f2g rv4 svi
52 Kurzové straty n t s0a r ms5 k xx6 do jg5 4xs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8ym c 98b 95 kq7 dh 4ej tpq 38j o8 unn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nrb -be fts -tvi ygu -fu0 448 -50o h5k -sy1 to4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i slj -4oj nov md2 3gv vu qr0 -zu ajt -l6t 5ud
57 Daň z príjmov 81l q vxc m7 82a ig uwy -rwc -9 f1v
58 Daň z príjmov splatná f mjv zv cmz na dfa h ebq
59 Daň z príjmov odložená -2 78k -t w6n -k dt9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 280 -174 336 88 896 82 944 -53 896 -329 712