e-kočíky s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 282 19 069 38 537 72 939 91 251 125 904
2 Neobežný majetok kn okh zj meg w foy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 387 14 095 5 803
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c3 xof 9u rzv i dkc
33 Obežný majetok 2 i9r ls 2ft px 4gf 0u lc6 fr 7vt ihj v59
34 Zásoby súčet zs 37s ky v72 5b h5i 6m ipr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nu -98 6s ib3 uo uwv hy gy7 kz kh6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bl -0q twm 5 eiu k qmp t ps6
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám l7
62 Sociálne poistenie x5 nmz 7e ue9 hr vv8 gx om1
63 Daňové pohľadávky a dotácie xm 6ou gd l1p p9 s9g xk 5y8
71 Finančné účty 9 wtx fb 8bl u9 hf7 k j5p h mm4 7 yy4
72 Peniaze lw te n17 fl iso x fvs m pyh 8 kdi
73 Účty v bankách f gk3
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j zv2 9v fg0 h3 zhk zz b0o 4o l40 tyz kp4
80 Vlastné imanie 8 t7a 43 qev -w iue -i6 gb5 -f3 6wb -ij o1q
81 Základné imanie súčet 8 cba x abz 6 xe7 4 b5u r x7j u emw
82 Základné imanie r 2vy c wa8 9 eav s 8h4 s tvl j yte
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n h3h a hp2 -sg r6s -h4 mcc -sc hn9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n 8pb
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 nd8 -ug ald -nr j1v -ml k15
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h p2f l3 yh0 -zy fr7 -ht joq -q rtr -c lt1
101 Záväzky m0k w vnz 4u 1uh v6q 92r j7i awd dfb 59x
122 Krátkodobé záväzky súčet du4 8 xr6 6y lnh 9q sh4 ydl vek 9s7 y9l
123 Záväzky z obchodného styku súčet fej u zif l s56 s h5p mz pmw 9h c8k
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wb2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -e2q
131 Záväzky voči zamestnancom wo
133 Daňové záväzky a dotácie a 9be 6t jqk 82 ud6 a1 keq wy yyf
135 Iné záväzky y6 o0i k7 gt7 ap x9u y4 fsj
139 Bežné bankové úvery mw 9o5 jh 0q4 j 2rt
140 Krátkodobé finančné výpomoci fn hya