e-kočíky s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 091
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i 9lh 3jb tv7 9gb 0q4 tm9 pvy dz3 l7r 3k3 4wi
3 Tržby z predaja tovaru 9 8zq 1my qwv xdw xvi 2by stz arw 82p sdx q6i
5 Tržby z predaja služieb 244 50
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wst ds6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p1 mqh 46d 30h hf4 rt4 evb 0rs rky opk mfw h7g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 878 92 462 107 983 115 018 119 878 77 802
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d hqb e 1xi 3 b2f 7 r0b
14 Služby hbb qv g5a 18 l76 y4 h6f 3l 8ou na 6mc
15 Osobné náklady 99m
20 Dane a poplatky g3g fy mps
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y plj v jx4 x tqc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h y1l f 5qy 6 kfc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j rb3 sm b8y -tl nhr -5z 3u4 -r p8e -p 19u
28 Pridaná hodnota -g msd b5 8go -oe dsf -w r8c b neh w i0i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4c u8 up q 0 9h
42 Kurzové zisky 3x 3r hy 9 z rk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e7 pu 84 wit w4v 1 wwy
49 Nákladové úroky av 5kl 6in
52 Kurzové straty z4 j z9 pe h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9u jh l3 2l 6e 9 x6d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ip -l7 -d1 -99a -ciw -x 5zc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d cp6 pf bkz -f6 rzr -fu rwd -b c6a -d 1of
57 Daň z príjmov n ws7 ac xnk 7xr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 208 12 801 -22 643 -23 338 -3 343 -9 561