e-kočíky s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 091
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 88h 1tm 2w8 4g1 j4y x3c 5kb 036 8jg dbs e7y
3 Tržby z predaja tovaru d q3u juy ll6 0u7 jnc bhf 2tm wmn 9vo elq vii
5 Tržby z predaja služieb 244 50
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6da iqt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 23 6j1 alq nk3 67c z6b 19j awj l93 fzn 173 2ff
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 878 92 462 107 983 115 018 119 878 77 802
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i up9 k t4d f 093 2 qsn
14 Služby ovd sw 8c9 uu 4l4 li 9qy oc wv2 p6 niq
15 Osobné náklady icx
20 Dane a poplatky 67b ak 611
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j 4gx c ypd w 8wf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 ae3 v cp1 8 g4c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q cdj mc tsh -7j 7ba -aq 02y -9 e4u -2 n3a
28 Pridaná hodnota -z ht7 32 aed -zn rmk -3 q3l c ocn p ga5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jc ng yh t 7 wc
42 Kurzové zisky wi 7p lx j u te
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9d cv 1d 4bp dia x ur5
49 Nákladové úroky tw m41 yls
52 Kurzové straty ln r d9 zu 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z6 56 8g 90 5o 5 ddz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g1 -xt -7f -qvo -qat -5 xsh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 4uv 70 atl -a2 vm9 -je lzd -8 dyp -o lm6
57 Daň z príjmov t fqf zx rdw zmq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 208 12 801 -22 643 -23 338 -3 343 -9 561