GastroCorp s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 36 281 79 543 166 535 230 536 373 265 381 409
2 Neobežný majetok k7 0uv tz r9t mr yvk x1 z15 sw 5vk yg g1y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 497 11 674 38 436 46 988 56 234 79 583
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ok luf ya s6b ek 1vn zx yfx gu 26v 83 r0x
33 Obežný majetok 42 2ax wd uhw rdj pk5 q53 vsa nd3 79o eo0 wlp
34 Zásoby súčet 0e wuc lb o41 jo eou uli bfq 5b gel
39 Tovar l7 zpp w9 6jq 45 cpl p98 hwf ol l8n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m hug e 375 98 iel 2pq hvv t2h xbn flp hbq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m tsj d 268 7f e6x obg o1f 1y2 l28 lzl 1o4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i 7rv r ezn ec xnn nco k70 5h3 sa7 zoo aka
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 308
63 Daňové pohľadávky a dotácie znk 0 wy6 jka
65 Iné pohľadávky -ay 5p j my1 k sgm
71 Finančné účty us ulr o8 ue4 no lb4 zg moz 65 5ed lt fma
72 Peniaze h7 7ar m2 1x9 4c k2i kd nzs 0s ilp w9 32s
73 Účty v bankách z ww7 c1 51n zyk 5 o44
74 Časové rozlíšenie súčet tny pf1 k1m if nd0
76 Náklady budúcich období krátkodobé nto 8fx oys u1 pzx
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oi 0vo t1 l8z n6z mr8 jvj vr2 whx shj p44 z9c
80 Vlastné imanie i uxr ya 4ig 4u i2g vu irv m0 pwz -z54 u3i
81 Základné imanie súčet s 7dl 9 ihi h swy y san 8 oz2 e 0ye
82 Základné imanie 7 vsn 0 uec i osz 3 xvt l vqq 4 6ee
87 Zákonné rezervné fondy 8l9 msn hby b 5cv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m05 a3m a07 j tim
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 97g t yvo e t0a 4i bhz x5 0j1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hsa n 9av s ehm tp zhq 95 71g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1zt q a9e y 2om r rha f g0e -0k5 8zy
101 Záväzky 00 33o we ero 38o 0my uhb y1z 7vj fus ni9 gdg
102 Dlhodobé záväzky súčet c a43 0 81d nu xjj lr 8rz r9 2f1 5m b46
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6 aoc q k28 nd t48 d3 4x6 y5 os7 mc 570
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9c 35 oww w8d
122 Krátkodobé záväzky súčet 7h fok 32 ekc 9vo rox 55l 3st qzq e00 g0w e2m
123 Záväzky z obchodného styku súčet ji 53m ee 75k hn tto a1 8a9 ybf z1g iyk h7q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lu j8v hg t30 1m 1b6 lt gu7 od6 b7o 0nk g5e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xj 3bc vg a0p p0b w8k
131 Záväzky voči zamestnancom 4lf xei p ko9 wzk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j0z 1cw oux q 0pw
133 Daňové záväzky a dotácie 7mb w 3gx d8 tc9 1k 4v2 p eh0 90u
135 Iné záväzky -q l7s
136 Krátkodobé rezervy r 47n o 0tb
137 Zákonné rezervy x 3e7 q 3y1
139 Bežné bankové úvery nl 9ad v5 sfe w3 uvi 4j jup