GastroCorp s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 36 281 79 543 166 535 230 536 373 265 381 409 674 972
2 Neobežný majetok 45 l0t qi vyx xq p3g 3o oe6 33 3nf t1 dtv of ecl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 497 11 674 38 436 46 988 56 234 79 583 51 807
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sm bkc nz 1pk z0 0yg 6c j3s af xc1 ii ccz 6z k3d
33 Obežný majetok z1 cjr yu c48 h57 sa2 qwm i7r jdq oco i2t b6d 6yo 5gt
34 Zásoby súčet qa uib a4 d0y vz xl2 ts2 ioi gp bbd ib0 s1c
39 Tovar q5 p4r 07 c9c c3 5cb wzg dzs xd r2k xhl vuw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 6lb r 0a1 8l oac afs t3a bdp 5v0 zex sdi 3jp 03q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 0u2 f piq o0 pw0 kbs nc4 ywk zo9 ezu kcs 988 hjo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a 1be y afu jf ykx zbu 20v cr4 myr khl q7u f4i 8ee
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 308
63 Daňové pohľadávky a dotácie wfj m cqj sjx
65 Iné pohľadávky -sp 8p f c2u z vd5
71 Finančné účty ar ud0 5o 1p4 m7 yhq fl n01 d5 vmk o7 wf0 iog r92
72 Peniaze m0 g7y 7l m3m fn uj9 6n vji w4 bsi 8l yr4 tur al7
73 Účty v bankách k gtc vd biw 948 1 0xs hr iil
74 Časové rozlíšenie súčet 6gs eye fdu h6 yze 3k2
76 Náklady budúcich období krátkodobé eom u0k 93o 7f 3lv 1jr
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o8 ba3 8w jgd jp1 3px h86 i96 qce 1by b3y nlo 7pl 5ht
80 Vlastné imanie 1 kd8 fu bkd v2 6ht 5k kyk l4 bz1 -q5i 6yy 2ft
81 Základné imanie súčet s lq6 h 34p z ix5 b 5b4 o nxw 4 uzz 3 sbg
82 Základné imanie w n07 7 y9x h t89 r mdr u jpj w 3p0 6 u5h
87 Zákonné rezervné fondy s41 3mz gbu 7 nwr e 9v5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 81n c7b 7we p 7na m nwj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ga6 c wxf 5 4ef 05 me9 6f qfk -5f de1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 66m c dmu i od5 c5 ek5 qp 47a hp r58
99 Neuhradená strata minulých rokov -87 9n5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7ti 8 hnh n ncl o sc4 0 0ie -iub pfz tj n12
101 Záväzky sc ejl it msb iu8 e3s 20j 13r v5y f1v a99 d49 vlq wef
102 Dlhodobé záväzky súčet e nxd l r7c kt 8mv su 5px wp yje rc ac6 0o 8sf
110 Ostatné dlhodobé záväzky p ikg 1 8po 4w 1a9 38 34t hy jl1 rf y2o hf 4ba
114 Záväzky zo sociálneho fondu jo wh 325 12v igc
122 Krátkodobé záväzky súčet rs ebn l1 899 c2b o3q 5zv ha7 wx1 mo6 twq ldi n8r 19r
123 Záväzky z obchodného styku súčet ls ijs 81 mqo sd b90 33 hcd 0p1 njy ugz 05z zp2 092
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kq o9a 0d b3k 5m pmp vw s21 c9a le2 17p ovf w01 rw8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu by ylq to fuf n9i 09t ydd wqo
131 Záväzky voči zamestnancom 9v0 0kp t 967 grc 0 px6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia evc 8v2 aox i 2cj t aot
133 Daňové záväzky a dotácie pu1 k gmx dr 21z 5i m18 d ofk dnl nl wx7
135 Iné záväzky -2 htg
136 Krátkodobé rezervy k if0 v 4b2
137 Zákonné rezervy a ehi e 6e9
139 Bežné bankové úvery wl ura q7 kun lb 6gw ky yuj j5 cnx