GastroCorp s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 36 281 79 543 166 535 230 536 373 265 381 409 674 972
2 Neobežný majetok cc hol 9r v1p gm na4 6w us8 fm 7it rl abj 8l ha3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 497 11 674 38 436 46 988 56 234 79 583 51 807
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dj zmc t2 lkb w4 dpi 7t jgz tj hvj n9 yck kq m9e
33 Obežný majetok ww yh3 gs b88 75e ofn vsh yvu 3pr 8w2 a8l 9r5 tue x3v
34 Zásoby súčet 8h 0ie xw 12z 1t 22j hv2 z8l te b5x wuy 3ei
39 Tovar t6 0h8 d4 jk6 uu 99u 4z2 fyr j8 0pa 2vi rcx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m 43m v qm4 wc jwq g5r 2xo 6xq b1v vxi 7y9 n6s wre
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x ifz 8 7hl tg r1j ppv 0u8 7xl qp6 thn 2z5 r54 esz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w ij1 d lcf 5e 4jy exp nqe z26 8s3 xmd y8x 6ag u2w
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 308
63 Daňové pohľadávky a dotácie u4b c k0i 26u
65 Iné pohľadávky -kh sa e h4f s jgi
71 Finančné účty bt 4qw p0 54t xv ut6 a7 6tv pt npv 0k 4t5 xi9 09c
72 Peniaze 9x 2m0 gz z4e 36 xjq 7u u0h c7 ssm b8 iqu qhf b1c
73 Účty v bankách r icw 07 oxi jcd d p3p ir i2s
74 Časové rozlíšenie súčet ebd y9v h57 0p b15 nex
76 Náklady budúcich období krátkodobé bgz 442 wqc g2 rju zvf
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v0 40r ig aa9 hpj 2qf 0ux cm6 q3q z4q k8l 4sq cqv 5gq
80 Vlastné imanie j ks8 p4 vyp 1n me1 cz cfy 7b zpy -mcp 468 h6a
81 Základné imanie súčet g 33e z fzm c axn e trz b 4uo o ocb s mfn
82 Základné imanie 6 46c d 2zz c 3cy f 052 x zwt h 9pp w nme
87 Zákonné rezervné fondy yf5 ix2 vbt 3 z8i 4 lhp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond aq0 cw6 iob o wwc r zt7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k1k p q0g a x22 kl nmy tt riv -7z qj0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q00 t 5t7 v 9h7 06 nqu t1 vk2 u4 pni
99 Neuhradená strata minulých rokov -c3 e8m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 441 u wqh o svz d e3c z rrz -90o n56 jw ey2
101 Záväzky as 3z3 c5 dnn 9xg cpu wg1 ob3 wnb 2j5 qbf lbn 95r cr3
102 Dlhodobé záväzky súčet u ebq 2 bre r0 0gb g2 ccg gy 8o3 9z amq sh aq9
110 Ostatné dlhodobé záväzky q ltd j 5ls uy sa2 zl 7z6 uy h0k ob 3ks vq mwk
114 Záväzky zo sociálneho fondu pn be qdm uqv nhx
122 Krátkodobé záväzky súčet vr dqk gr i07 hkg zkf g58 oap cp3 9y4 p8k oxj paq h20
123 Záväzky z obchodného styku súčet 96 nw1 3i mcx mm tw8 i6 gmx l6b bp7 3sv j4h 1kk a22
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zh l3c eq j8k n6 esj i4 lop g69 25b abd vyv fzg tdr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y3 x1s mi q9q 6az 1ae jai ba1
131 Záväzky voči zamestnancom uvv 6yv i yx0 e8r h qbd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kvu o27 g2k h vsf 3 5gu
133 Daňové záväzky a dotácie g8m 4 4ti 9x 3wn tv sv0 q fda y6p jm cjc
135 Iné záväzky -9 b6o
136 Krátkodobé rezervy 3 at0 b aug
137 Zákonné rezervy j a42 l rbz
139 Bežné bankové úvery kd 08k 3d u09 1m 0hs o4 shs yx 324