EDISERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 462 4 940 9 543 6 498 9 377 9 364 16 262 15 816 13 502
2 Neobežný majetok n fnr 5 h9j 8 cur a ds6 j lk1 s jva 1 e8k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 787 3 054 7 942 6 121 4 300 2 479 2 755
12 Pozemky 3 z1x
13 Stavby g moh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n rsi b 2h8 l 648 q 9zw z vcq v i49 w 2wj
33 Obežný majetok 5 69c 4 ny5 y snj 6 fl2 4 scs k wqy su 0ab v3 z2p ub e7e
34 Zásoby súčet e 884 s 9lp 4 4zy l94 q0o jd9 a3w y4i oqd
35 Materiál t 5c0 g s4f c bvu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ku 31p 4 f96 ave txv lj0 s 2hq g9 wfr vf 43q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zz x lew 6lf ome j mh5 0 vti f 7ad
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a5 n dp6
62 Sociálne poistenie 9 ndf tye emw 4sr 8 jl4 0zn
63 Daňové pohľadávky a dotácie bl lsa 09u em3 k3w 033 k37 c 3ib 0nj
65 Iné pohľadávky e41
71 Finančné účty d 255 e vba x et3 z 3pp kd6 n 0nt b pnv e0k fas
72 Peniaze j ub8 6 vz8 r bbz 5 id3 bv0 b msd 9 d1m t0d coi
74 Časové rozlíšenie súčet n4r 3m9 3ce
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4wl igk o1m
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b c3z s 2hd h r4m 5 8o8 p 5vo 5 p2i 10 gih lq uqn zw 34d
80 Vlastné imanie l fke m 0zk r p2f j aks w hkt n zi8 h wix g wle e obb
81 Základné imanie súčet 4 sy8 g swa p af7 j nj2 j 2n9 7 r4s l u7p q br0 j ffi
82 Základné imanie w s3k r heo a wof 1 eax 4 vjv r dx9 e 8py 6 8yc m 67p
87 Zákonné rezervné fondy 9yd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond abl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a 7gb -2 hxo -z 7m6 -w8v dej b 4ld l 5bd 0wt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z87 t n44 v zjt 3m5
99 Neuhradená strata minulých rokov -d jpk -7 uc0 -9 lds -a1y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 7ki i ek9 1 i srs f vpw im8 b -exm -s 3tc
101 Záväzky b xf7 b z0y 8 72i w der 4 28v q lwu 6 7n0 l m6c o vhy
102 Dlhodobé záväzky súčet x ss i xti vv zs fm ck9 b4p sgp
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet k unz
106 Ostatné záväzky z obchodného styku n bj1
110 Ostatné dlhodobé záväzky t0h
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 pp j1
122 Krátkodobé záväzky súčet t hfu f 2vb t 3c4 2 8pr 7 3d9 q i0n u oot t 63j q ejl
123 Záväzky z obchodného styku súčet hd ozu 1 37y 7zd g gmd 5 rzz kn7 ahh faq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vwz e ua2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 z32 2nn l 28k
131 Záväzky voči zamestnancom 0t b0g j nd5 sx7 4 4yn o0n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l8 vzf 3g
133 Daňové záväzky a dotácie 10 pax b5o igs fua y6t ig
135 Iné záväzky 318 a62 x5t a0e o 4c4 x gop r 66u
136 Krátkodobé rezervy azy ihl
137 Zákonné rezervy 2rb j8i