EDISERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 7 462 4 940 9 543 6 498 9 377 9 364 16 262 15 816
2 Neobežný majetok u 7w4 0 5hi t ihc 4 toc x jzg f jbq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 787 3 054 7 942 6 121 4 300 2 479
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 82d 0 yeo i o8r 4 j6j n 3n8 2 8of
33 Obežný majetok r 0hd t a2k r y2n k vh5 n e7m t pl4 l6 r64 cy yoa
34 Zásoby súčet k qgu 4 7nk h p1z lfm zil cef l78 mng
35 Materiál 5 xfk c huk w m4d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pe vln 7 m8x 6lw 3b8 usm i yci 9j kvn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 54 q mve 5uj d0l f f1m d lzv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 67 2 1hc
62 Sociálne poistenie j viz yiw 5xu u5t u v4t
63 Daňové pohľadávky a dotácie nw k2l 3c4 6uh 0kk b2u 00w 6 926
65 Iné pohľadávky by1
71 Finančné účty l vlo d cya s y5m g xzz wgi 8 vz1 k te0 v4d
72 Peniaze 3 8ws h 376 c 7v3 j 17v tz3 z jgc e d0u 4ay
74 Časové rozlíšenie súčet og7 7nb 5jw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0fi n6c gz7
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r psd y qjy t qvw h h94 k 36x y j79 bh cr3 cm clf
80 Vlastné imanie g e69 h 5le n lpp n 0hn q 7m6 u 06u 6 x2z 1 4ui
81 Základné imanie súčet 7 keb s b38 9 ntn 1 kgg m nk6 f plz e pjj 3 yqp
82 Základné imanie 9 0uk q kjs a 52g b x4q s tto p gf1 t j3v 3 cym
87 Zákonné rezervné fondy 1ef
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vhd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y ffv -c 6p7 -7 avs -rsu 36a 1 7tk n d5c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mot g 98v x u0d
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 hnr -l 4d8 -j vr8 -iy7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 ova p w2y n e h3m f ffz bbw 1 -onm
101 Záväzky 9 ui2 x lfz n o9m 2 mez q pme e 7oq b c77 s p7i
102 Dlhodobé záväzky súčet v uv e pes 47 mi x6 5qi hv5
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet m t3d
106 Ostatné záväzky z obchodného styku i s8s
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9gr
114 Záväzky zo sociálneho fondu h mw uv
122 Krátkodobé záväzky súčet u t9z d f7d h 1ao y ste q iz1 v 6gc l jit 6 p89
123 Záväzky z obchodného styku súčet nx xgx i hqv q76 q a09 8 uhc sm2 9pw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku baz k aqx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 bs6 o7n 5 sxj
131 Záväzky voči zamestnancom yx fsa s nn5 4ud 1 cen
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8r b3q b8
133 Daňové záväzky a dotácie bv g2q zol qfz fah 953 do
135 Iné záväzky p24 eaf inf 7bd e yfa j foj
136 Krátkodobé rezervy zf1 z4e
137 Zákonné rezervy avw kf1