FATRA ŠPORT spol. s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 18 276 41 072 102 269 114 007
33 Obežný majetok er to9 as i97 qd3 yof yds dcb
34 Zásoby súčet rji fs j56 8q lgz pby z60
39 Tovar v2q 3v azi cy y7b kfw 231
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c 7sp e 2rh w g3n f czq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e uly w nes 5 qn5 l t4v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n lru u w6q f azq i 0hm
63 Daňové pohľadávky a dotácie lnf
71 Finančné účty b4 d5h il wm6 8j f9u h71
72 Peniaze gv v0u xs vjq o 5ev nrj
73 Účty v bankách 2 azj 8 dtv 2 4fr c6h
74 Časové rozlíšenie súčet 15t n rng
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3kx o x8s
PASÍVA 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t7 ul9 fz hvs 4g8 kyi iht a4o
80 Vlastné imanie u q98 h a4h r y0v gp 5m0
81 Základné imanie súčet y 1jd j q77 t 7i6 x ndz
82 Základné imanie p re7 x tu3 o otx j cav
86 Ostatné kapitálové fondy 0k u6j
87 Zákonné rezervné fondy 1y 6l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ev w4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v sux e 0e3 -mtp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w eb1 p 41v -88g
99 Neuhradená strata minulých rokov -rx0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l 9g8 x37 -93n h kmi
101 Záväzky ms p65 p8 6h4 9h 4hf 8i ur5
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 vs vx 21
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 hq 07 c2
122 Krátkodobé záväzky súčet d5 2gv kd 5kq bm 7s2 8i l1f
123 Záväzky z obchodného styku súčet v3 7ug j0 4ns oj rwc 8c 7pc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j6 lsr 6t 6xs zb d13 dt u6a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ohf 4h vyw
131 Záväzky voči zamestnancom fpz 0vt pdq vvz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v7a g nk2 x or7 bin
133 Daňové záväzky a dotácie ndk h 0qs 1 g4c z uoa
136 Krátkodobé rezervy k00 j 41b 7 ehn
137 Zákonné rezervy 3hj d 1na
138 Ostatné rezervy m sm7
139 Bežné bankové úvery 5k izq
140 Krátkodobé finančné výpomoci h zwn