FATRA ŠPORT spol. s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 18 276 41 072 102 269 114 007
33 Obežný majetok m5 wki iv jyi k47 xg7 x85 qiq
34 Zásoby súčet 2q6 y7 xql 27 kyf jfu tx6
39 Tovar o9w qc pka 4o b9e 69y 5pj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r ff2 c lwi q nas b gk0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q sur 5 16k 0 zo3 n 4zf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s vsd v fiw 8 aw8 p 79t
63 Daňové pohľadávky a dotácie bi9
71 Finančné účty 6i nyc 7p umo n0 74k 89q
72 Peniaze e2 023 6o znu a hbg iby
73 Účty v bankách 8 kac m bc9 q 29q z1x
74 Časové rozlíšenie súčet l32 7 gnc
76 Náklady budúcich období krátkodobé e2m h ewd
PASÍVA 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ui 47k lp hro 0w2 d18 x0p oa7
80 Vlastné imanie r t5i e cw4 g 36s ro i3d
81 Základné imanie súčet b dpc x 5uk 5 2kt a 6wt
82 Základné imanie j aof k e2x r eqf i 0jv
86 Ostatné kapitálové fondy m6 vsm
87 Zákonné rezervné fondy r6 ji
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5t 68
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t mbs i mkk -1ug
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o phc n bg9 -wgo
99 Neuhradená strata minulých rokov -mxd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 u8j 1m6 -jcp 5 l7q
101 Záväzky ad mal eg gcl bk joj an ps3
102 Dlhodobé záväzky súčet j cq ve rw
114 Záväzky zo sociálneho fondu g 7h gz gv
122 Krátkodobé záväzky súčet 25 9x3 fv q1l 3i nc8 ty c0s
123 Záväzky z obchodného styku súčet hd 8bm 7q 6ld 2x bdm cu bzq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c8 2em ci 4sh bq 4wy j2 hoj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jto y0 ap5
131 Záväzky voči zamestnancom q32 n63 ewr ddf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2j7 6 bbp g frt 2vn
133 Daňové záväzky a dotácie jjt p vus w g8g l sv9
136 Krátkodobé rezervy m8k j zzp e 3p8
137 Zákonné rezervy rtj o nth
138 Ostatné rezervy u r0k
139 Bežné bankové úvery gz b6e
140 Krátkodobé finančné výpomoci v c9g