FATRA ŠPORT spol. s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 134 227 146 596 131 944
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t6 zxx pgg v72 9bz ynx 17r m6q
3 Tržby z predaja tovaru 2o 657 f6b okt jgq f70 rzy xaa
5 Tržby z predaja služieb 8 850
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8oz a rss
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu na i5w ff4 npg mts np8 tk7 jbf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 685 91 605 101 406 73 067
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fw b 5r6 h l8x b ws2
14 Služby 8 sxl q5 jpy jf a3j j4 6n0
15 Osobné náklady p90 52 5b0 6 rkg ru ck7
16 Mzdové náklady o28 39 fvd 6 rsz 1e uuc
18 Náklady na sociálne poistenie 165 3 799 2 054 4 570
19 Sociálne náklady j du 2c j
20 Dane a poplatky hkk ew 289
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 uji b3n w zaw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h n5i d or9 x 6nh k a0b
28 Pridaná hodnota 5 5tw 51 3xx ih 761 jl 9wk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x
39 Výnosové úroky y
41 Ostatné výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xrn y xy9 g rzn x fa6
49 Nákladové úroky x7z ue0
51 Ostatné nákladové úroky t5j 0re
52 Kurzové straty f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zex l 3wl t axs 3 ds9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ixa -a owq -1 0ix -6 by0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r 0u6 e uwy qzt n 5iy
57 Daň z príjmov 2y4 hi5 oaz h tnq
58 Daň z príjmov splatná 2h1 5gj hob w 9vs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 188 123 -382 3 582