FATRA ŠPORT spol. s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 134 227 146 596 131 944
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8f v5x 2wf 4lk b3l 0ek rqz 7xx
3 Tržby z predaja tovaru q4 fn1 vjg 6fz mew x5s dos fsb
5 Tržby z predaja služieb 8 850
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w2b j v0h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b4 8h3 q8v z0e xp0 c05 e16 ciq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 685 91 605 101 406 73 067
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok il a vi3 8 luc 2 u4f
14 Služby 1 pi0 wz 0xg ln kbc d9 ol0
15 Osobné náklady a31 my p78 w fux ys cvv
16 Mzdové náklady 505 l8 0ig 4 hnp jc nlr
18 Náklady na sociálne poistenie 165 3 799 2 054 4 570
19 Sociálne náklady f ib 6t y
20 Dane a poplatky nip 1x ihz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i 0gx foj q ya0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t n48 u 4yw r qy8 m idy
28 Pridaná hodnota 2 br2 qw pn3 9o nrc b4 csp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r
39 Výnosové úroky n
41 Ostatné výnosové úroky 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cnf 7 imn x ldk m 9nx
49 Nákladové úroky 4ty gue
51 Ostatné nákladové úroky lkl 2it
52 Kurzové straty b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ilz a 69h m ol5 5 z67
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xcq -d 9t8 -f vkl -j sya
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 i56 e 9bs 1qs 4 1d7
57 Daň z príjmov 2j5 jxx mnc k s9s
58 Daň z príjmov splatná gq0 kn6 rjl f xjr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 188 123 -382 3 582