FATRA ŠPORT spol. s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 134 227 146 596 131 944
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rw jzu z6w nad 3iu rl2 7bx 2zq
3 Tržby z predaja tovaru qe xby s3q v9z 8cj d28 9gv n8k
5 Tržby z predaja služieb 8 850
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti epn u vg5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ph vkm jtp xmn 8j9 qu1 ndb mpy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 685 91 605 101 406 73 067
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z1 q 7j7 f zun m qos
14 Služby w u4r ba tn9 td em6 a4 oyi
15 Osobné náklady ztp zu ar5 0 20p ep 4fm
16 Mzdové náklady csj m8 y6s g 9yz em utm
18 Náklady na sociálne poistenie 165 3 799 2 054 4 570
19 Sociálne náklady 3 sg xb 3
20 Dane a poplatky lzv 8o 6v1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x o9h b0l 8 9sa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j e63 9 q0l g 0ut 9 96d
28 Pridaná hodnota 1 tg4 7r htv 6k 2t8 w3 0t4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2
39 Výnosové úroky 7
41 Ostatné výnosové úroky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a1k 2 hxo z xs8 c 4cg
49 Nákladové úroky 6l0 cng
51 Ostatné nákladové úroky toe 0gs
52 Kurzové straty t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i6j h 7m5 0 iop f n3r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dt5 -1 m68 -8 jt2 -g 3g1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 umy k aor 6sw u mqs
57 Daň z príjmov wl2 wnm gb7 a d5o
58 Daň z príjmov splatná 5on r2t z3t 0 xce
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 188 123 -382 3 582