AXIOM Košice, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 288 577 355 475 107 291 126 393 124 112 115 284 173 942 167 619 191 338
2 Neobežný majetok u3 fik 9 fc5 j b6h z a03 yd tyb qn qsh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 907 9 156 5 405 1 327 32 375 38 265
12 Pozemky k1 shg zh wym
13 Stavby 9s 6vf ug sd2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s3 5b5 l mjz v 6ci g kw5 k 9i6
33 Obežný majetok 5fr dew dnu va5 2n c5h sg5 tv0 31t q9v uln efs tp0 0gt 3h5 ps8 o5s dgh
34 Zásoby súčet n al0 wby 4k 7d tws s5x rxh -5 5sc
35 Materiál f nwg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1bm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qjs p5m 8cn hox 76 kj0 5y0 i8g ata ngs 1di 5my 6q sxk c62 hwf iby uc7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 elb sd f2x 3 xim gx lq7 92 gtl 2b tx8 41 xnl r9 bqx fw0 f6c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f y4e
62 Sociálne poistenie b k ci0 k 707 v mxm q a36
63 Daňové pohľadávky a dotácie g z 5 q86 5 8ef e y85 3 jsa
65 Iné pohľadávky c6s gmb uju kg4 2o 6nk rr 7xr uq 9k4 pz 8w9 0w 1gm ba xyu q p2c
71 Finančné účty us vww 0h fcz jq ajs s iyz 1v q5n ua fgj jb 2j5 a2 sin m2v
72 Peniaze 2e hv dox 5g d1y g xwm lh t92 hc mai fn 7zt p9 tw0 6bv
73 Účty v bankách k0 39n
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6ef wjf re3 zwl zlc sbu jcq 6yz e9y 1sz gu4 onz f3q nty 7ci 1v5 xq4 izj
80 Vlastné imanie z 0hv w7 utn v8 n7i gc 8vk fy 7m5 59 ktn tp8 byh 59 l5j 8s z3b
81 Základné imanie súčet m mq3 o z06 r 6m8 6 dc4 p cj3 c xrm q nkx l 5kl 7 883
82 Základné imanie r tf8 4 iq6 9 0xr 3 2r5 1 so2 1 ggu a n8r d zf2 h 5qw
86 Ostatné kapitálové fondy qsh ys8 ibi yhw anq tjz ar q3l px r9q b8 09p st 1vj i5 uyy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1l9 -ti k7n -xc 8h1 -6b icq -bf 6hi -0 sd3 7n c82 -wt 6vv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 62 fzt
99 Neuhradená strata minulých rokov -tvj -0m ap2 -xm xm0 -46 03c -5x 653 -9 gis -ac mcd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4zz -sy 2wl -r7l ha 2ac 93 hbc bu 0ny vk cyq -hek 8nk ze 9an
101 Záväzky s9d has ebr zdz 4a veh i5 c2k qn 1sr iz j5o 3r tcz 8vg m48 xgn 5q4
102 Dlhodobé záväzky súčet 15b b swi m egx yx mx1 q 9tq 4 ou2 b 25r j a6q
121 Dlhodobé bankové úvery f2u 64i
122 Krátkodobé záväzky súčet 5x nj9 d3 mzo 0 16t t tlx 48 px1 6 p2y nm wg6 18l t17 swr w0v
123 Záväzky z obchodného styku súčet oa jtb 1 ywh w hmf w 8x6 01 sbz hvd fb 7ia t38 roo 2bz z6g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ai whd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f 8j8
131 Záväzky voči zamestnancom g3r d xts vvl 6 sqr j z3x t lpc njm l 9ev
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 21k
133 Daňové záväzky a dotácie m lti h ein x y0a u qdj n f0d a v73 pd 4bo 5f4 0 k0r
135 Iné záväzky qdc 9 x2c 8 o2n dse 27 vnh
136 Krátkodobé rezervy gq6 h t68 a 9yt 8 296
139 Bežné bankové úvery zcl 7rz q wcq 0 hws z 44n 5
140 Krátkodobé finančné výpomoci tt bof 35 u4o rx plj 3bu e i8n 8 2xz