Wellness Group, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 3 670 6 280 8 058 70 044 57 396 66 290 54 340
2 Neobežný majetok 86 nqr 5t 318 iu 354 xa oar
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 531 56 086 54 641 53 196
12 Pozemky gq qdl em scb wu oef eq 9hy
13 Stavby 0a d8u e3 7vp ff jq0 vf 4aa
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -n1f -w pef -u in6 -v iqw
33 Obežný majetok 1 964 f 76l 6 g8h ow 8pq r 4a7 bq 09w k g0w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bx 730 e9 j2 l51 ous
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pr obz tho
62 Sociálne poistenie 4q 81o wj 2ni
63 Daňové pohľadávky a dotácie po ew3 lp ldr
71 Finančné účty j oxz y akv j 976 va0 n nkf 3nu jd1
72 Peniaze e iss 6 f6i q 2rm toi h y95 1oi k2e
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m bnr c kax a 2f3 4t xpd 9a 7l0 nr ua2 lz 68q
80 Vlastné imanie 8 88r t 59s 3 t5s e uuq -3o ntd -qi mmg -p2 z0u
81 Základné imanie súčet j wgn l 2ik r 1p2 k u3z c df2 x 6jo v 4s3
82 Základné imanie h t78 f y2l b om8 7 7oy s mvb l c2w t q94
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 tli cmr w pzg -0 4f6 -xv fnx -jn w6o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov iaq e av1
99 Neuhradená strata minulých rokov -u wjl -1 i6v -u2 ijr -7d v83
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k 0z0 u xat g kx9 -p nub -ms 7hw -t 4im p h3q
101 Záväzky ka x39 f1q hb nsi 3h ww4 ss zb0 56 7sn
102 Dlhodobé záväzky súčet s o la pj 8a 3b
122 Krátkodobé záväzky súčet 96 bxg 0cg s o76 q 6aj e8d 4f 9la
123 Záväzky z obchodného styku súčet if qe 98 fmo 7kk y9 qo
131 Záväzky voči zamestnancom 06 0v n q06 uot fu 2p
133 Daňové záväzky a dotácie 2t1 zsq j 6h6 ywx gbv rc0
135 Iné záväzky zb xmr
140 Krátkodobé finančné výpomoci hr axz vo rg7 5o rh8