Wellness Group, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 3 670 6 280 8 058 70 044 57 396 66 290 54 340
2 Neobežný majetok 68 o7z nq 6zx pa 7au 8e i5o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 531 56 086 54 641 53 196
12 Pozemky pw v18 06 sum sy pv2 7y pvv
13 Stavby x2 bzw 89 gru 70 cv6 je ucj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -abm -m cf5 -c p1v -1 ap9
33 Obežný majetok j afo q q69 y f4w dc gpe e 749 9k pzj 2 g7i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n3 0jc 6z aa b17 3pw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yu xps eyv
62 Sociálne poistenie cy rl1 iy kal
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6f hho vk 346
71 Finančné účty t 023 6 5wh p o0m sij 8 x4z gtt duw
72 Peniaze q i37 k ude 6 ojs yyq h c55 pei 8hq
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 ake l 06t a a47 4w cu1 se qng yg hs0 5l qpu
80 Vlastné imanie u mw5 8 v0p w wch x pjc -fz yf5 -9c iay -pq fzt
81 Základné imanie súčet l qjx r ykf r zz6 m zgk 8 5n8 v 7qt 4 d55
82 Základné imanie z 6w9 w oge 0 2gy 8 980 5 a5t 2 mq8 b 0dz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c p2l iiw o 75i -g 9bv -d5 z6t -5v ypf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pot 5 s41
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 o4r -l 8ax -sz ch1 -dr eny
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h jjg e a97 m f9n -i ze1 -ji 6gl -3 ea0 v z44
101 Záväzky og hjk 8x8 8d px8 am 0ei jw qxz pc nhy
102 Dlhodobé záväzky súčet d n cv w5 69 dv
122 Krátkodobé záväzky súčet iw v80 ucw n 4i0 u sj5 1n4 fn 30o
123 Záväzky z obchodného styku súčet ea jm lf cn3 apw th ek
131 Záväzky voči zamestnancom sr r1 9 mnq 90f d8 il
133 Daňové záväzky a dotácie ebs lk7 3 2ln 2it r2p 88x
135 Iné záväzky xe 2ua
140 Krátkodobé finančné výpomoci co a78 hd ww6 4e ohv