ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
32183/V
Dátum vzniku
26.04.2013
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.11.2015)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 6.9.2014)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: špecializované ambulancie v odbore anestéziológia a intenzívna medicína (od 31.10.2013)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: špecializovaná ambulancia v odbore plastická chirurgia (od 31.10.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 26.4.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 26.4.2013)
 • vedenie účtovníctva (od 26.4.2013)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 26.4.2013)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 26.4.2013)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Ustanovenie funkcie konateľa
 • Podpisový vzor konateľa
 • Rozhodnutie MZ SR č. S05666-OP-2013
 • Dodatok č. 1 k SZ
 • Úplné znenie SZ
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ
 • Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.tiff
 • Dodatok.zep
 • Úplné znenie spol. zmluvy.zep
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Prezenčná listina.zep
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločníkov obchodnej spoločnosti
 • Prezenčná listina
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
09.12.2019