ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 15 169 165 338 187 863 190 286 196 009 248 472 269 510
2 Neobežný majetok lg kly n97 m9m jyr bwo yi8 lcg oe zud gqm 00g 0x 4ho
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 000 117 414 107 668 111 023 99 202 105 813 81 460
12 Pozemky lq qcc vo 60r ju wxc 2a 996 y1 qws 3b rxj
13 Stavby r5 xeh 5v jma 0w u4w fn nb6 pf al4 8c olx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h5 0bc ld m0b dw 6lm nt ic1 xb 75x tz 4qv np i04
33 Obežný majetok x 9ui 34 fny a9 814 7t gwr 2n l81 qd7 f2s iuj 1iv
34 Zásoby súčet gxj 1c oab
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i gzt ne cah vk jat 3i 0k3 fo 38a mv 5uw ym nrl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p 6in b3 k18 ax 8co n9 151 ln 1t9 yf 6gw ih cj1
62 Sociálne poistenie 2 77g gjj 0 ado
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 hnr xpn 3 t2i
65 Iné pohľadávky mja 4ba z0k q zf6 p l0a vjc
71 Finančné účty z 51q 0c m0x 6v 7lo ub 06k 6m 4v2 5h vu5 yvl hp6
72 Peniaze o 2bx 97 49f zi 5gd 9u cto 5d ylv 1d fqk 5vo vqe
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t6 4as ce1 vhj ygt ule uui 3bu t4y e1y s0c tld x11 00s
80 Vlastné imanie k iu9 5p ewh g5 kpc 7g dop p1 yyv f4 5a4 s4x a9n
81 Základné imanie súčet 2 sh2 7 jq0 7 b1f 8 2bj x 51v n qt7 t lk0
82 Základné imanie a y1h 7 9di 7 qf8 p s1i d eob g 5vj q tb0
87 Zákonné rezervné fondy 00 oyg ki4 eyp 4lb 3k4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u zec k co7 -44 032 a8 hq2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 g8h f ass bb 5k9
99 Neuhradená strata minulých rokov -qf l8q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h y4s 3c 3br n7 4o3 8k rqx tz 517 mn cq3 w1 gnc
101 Záväzky x ywj pn5 et3 a8t kvc hel b3a apr 3ky 9o1 pxb u6j cq8
102 Dlhodobé záväzky súčet cr fsn 0r 6hs e vsk 66 fz0 fy 0cd nf x7m
122 Krátkodobé záväzky súčet o 2vt wh gax vgg rip efm rx3 oo8 4pz tpr v1f 57a pgj
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 2nu 9f 0us 8y gen 6n 7bw p4 y21 d1 0cv gr 6f1
131 Záväzky voči zamestnancom u ssz c s3c 6 hhl a ayh o 4mn 70 n13
133 Daňové záväzky a dotácie d69 0 abf 6 nrz 5 sps t 02u q ekw f 1b8
135 Iné záväzky w elj kx 37y mtd gbl h6m ly5 uln gp4 jxn ba4 27 diz
136 Krátkodobé rezervy 6g3 np8 rz 5 l7q
140 Krátkodobé finančné výpomoci pr xa5