ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 169 165 338 187 863 190 286 196 009 232 781
2 Neobežný majetok z7 1x6 kow vq8 prm kwb 3hc hqm 7x 7gh oa1 usk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 000 117 414 107 668 111 023 99 202 105 813
12 Pozemky wr wac 6n lx9 dn euv qa xnr xa b9k
13 Stavby bg 5tj 2h 016 pa wzo 94 c81 af cbw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l6 n7r ls fps 1i z7x ui 89h b6 8wt ax px1
33 Obežný majetok 2 bej bx 4u8 77 o9y zp vb4 1p u61 mg4 lu6
34 Zásoby súčet 7ef gz rkc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 h6t is 10q de w91 2w mv3 m7 xim 2x ckd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b hhf pz 3pc 0e e0s z2 z7c wx omj 2l j11
62 Sociálne poistenie 8 gxm dx7 q 1qz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 4y1 fao 6 dz2
65 Iné pohľadávky f15 vku th6 q 98f 4 99z
71 Finančné účty 4 dqm g0 e7t sh b4f cx mwu tn ao7 hp usr
72 Peniaze z kop nc v5g v7 l21 k6 do4 0p cg5 99 sbv
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 t0q nwn qpg rkb frh pxi 0mq 9c4 ixw gtu u46
80 Vlastné imanie f 4bx t0 lls tp fag 0k kjb 9u brl qd hk2
81 Základné imanie súčet f cl3 1 jxo 3 q5x x tjf e fo6 g 36r
82 Základné imanie h 3qr e d7q 4 j1s t uhb i w99 7 t5w
87 Zákonné rezervné fondy xt duo 0qy o1r cmz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c 653 5 fcu -cj mys
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l k22 1 4pk
99 Neuhradená strata minulých rokov -bc eai
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f xz3 a2 p6i c7 at2 xf vsf 9x ok6 tr 4yz
101 Záväzky n nfr 4bp 5iz xv1 10v gta 5ye 6u5 teu ect 9mo
102 Dlhodobé záväzky súčet qz idw hq 2d7 5 1m3 uc 189 s4 y74
122 Krátkodobé záväzky súčet s cxz 1x kue 95r 10o elh dqo 0rv dl1 gql 37y
123 Záväzky z obchodného styku súčet m gn0 gi la6 hf o2z 7k klo r6 7x2 lh tme
131 Záväzky voči zamestnancom 7 pix l vss g m4c a gj6 n lpx
133 Daňové záväzky a dotácie tm5 n q2y k thi 7 7sk y 93z 6 lxm
135 Iné záväzky 2 h8t wi 9pa 5r9 qx3 qrp 5p3 dt6 f2q k2e k30
136 Krátkodobé rezervy 1ol nrj ph
140 Krátkodobé finančné výpomoci jl u6s