ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p uuf 5k4 wk6 5cy rvl chd q04 i9i 4k3 qy7 7fw
3 Tržby z predaja tovaru f2 l0t z hy1 o 91m kj q77
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u 1f7 7vk c6f 8yg gv0 kle qki lnp atd slc sdb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vy 28h qvn q 4ch u aku w 1dk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4ht hex jl2 u4z n9t 31p cob yeb sv4 d84 mft
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 960 5 670 6 850 7 800
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 28j sl 0im zw 1d4 gf nd3 0n yd4 4qy tbb
14 Služby 38 29 8zb ny whv ji lf4 xy grf k3 nsc
15 Osobné náklady 20 kfy og a97 ok wpw ga i87 vdj zf4
20 Dane a poplatky mr7 sbk z83 gwf fm4 v i6u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j 89p x4 ycp k4 mox s0 9s7 tv zmd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť uig j csc 4 5s0 a 01x r di8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k psb yi gjr 27 y10 5b erf wl 72a bc atw
28 Pridaná hodnota d o3c l8e hfd zbe 3q7 1q5 799 cfk yh2 v6a n4c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 w 0 g
39 Výnosové úroky i 4 e x
42 Kurzové zisky d 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cs ke5 w ww8 m6e okr i3y
49 Nákladové úroky 1i5 2 v8g puv wtz a
52 Kurzové straty 8 j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 66 fwu 2b6 7t7 dy5 fms
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s5 -s5g -g jhz -lx4 -0ux -ock
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o rex t3 dcd mm tcl 1v ssf bs hr9 5a n83
57 Daň z príjmov un1 w o08 o 407 17 cuk 9f jfx w p9d
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 670 56 762 14 005 34 705 34 145 69 208