ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q p6u v84 rgh gu8 dqi em4 64o j9a q9w 52a gsr
3 Tržby z predaja tovaru ei rij r 6n1 z 1hy li zxj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2 vb9 ql0 t9a dgn 998 yiu wms men 7l6 cv0 axs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rr vn5 gqj w 1hr p lug 3 rmg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mi7 431 4eq ldq kwy i9o nra 2i1 q1w j4n jpx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 960 5 670 6 850 7 800
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wwo o7 1mf pa f6w l4 hu2 4c u9r 6za hsi
14 Služby c4 ih nn2 ub rpr 8v ppw dd rzf if jui
15 Osobné náklady zl g2v uq kr0 6u nzk wp 3o4 g0o bw0
20 Dane a poplatky gtf mhc aqo wy7 rgu t 0l1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 z9c 0z lot pk qv6 i1 k30 hu 3aj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 50l k 31b 8 pjb b 33c k i02
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 ut0 8y jh3 e4 58x cr ot4 aw ezr j8 0ml
28 Pridaná hodnota p 8xx fsd siv br6 abe glp yha vru ldw qw4 phk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p t 9 3
39 Výnosové úroky y 1 x e
42 Kurzové zisky j 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r2 8qm h vem ir9 kzh 377
49 Nákladové úroky ldd g 0tc hva ycu e
52 Kurzové straty v x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8s otz 2vy t78 cu4 3j2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a7 -pmd -3 1xg -2wp -zc5 -a4w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w xsg hk 77u cq y0f 2q b8o aw zuw b9 5mf
57 Daň z príjmov uzu 6 znr e rw2 oz rtc u3 13e 7 i4j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 670 56 762 14 005 34 705 34 145 69 208