TN-auto, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 82 101 139 035 178 530 231 022 260 819 240 774
2 Neobežný majetok 8f dhd q1 98l 3v6 120 73t o13 7oo 3gi kdv nas
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 47 313 97 806 130 307 152 651 171 528 158 480
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lt m0u 7n vml 8pp tqy 7ma gyw gpw kjj qud ifd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 672 14 983 18 648
33 Obežný majetok n8 41z en phl j4 u1t 8z l4o zb ndx 5b 23g
34 Zásoby súčet j acu 55 9vc ei vqr
39 Tovar p wic iv z4e b2 i62
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v8 3bt n3 2zt 3p nog 0t o8u 16 fx6 ef dku
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t9 psa wn bwp xk aef 22 mvm lm nhc tc d7d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cn 24m fk 3b1 b1 k4g ks l6i wg sa0 gx z3g
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 620
63 Daňové pohľadávky a dotácie e kcs 7oq 5 9uu v hci g 59g
71 Finančné účty l byp ys cag 8 y65 vj uln 5z 4gm d eni
72 Peniaze wl dsm h bns t daw n2 o4h
73 Účty v bankách o tcm 0 0n3 220 7s jrd a n37 4 7rd
74 Časové rozlíšenie súčet p q7r p ih0 l htl c 6cu l byv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 b60 r 33s 7 aaf u exe 5 nyt
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 o9r ytt 57a yhy ctn 5wi bqb 6z8 3b6 do3 ke4
80 Vlastné imanie cx a85 7b 0e0 w4 f21 2l aih -fr xaf -pe 3in
81 Základné imanie súčet f 4n9 v svy 7 8t5 v bwj i 4gx f 0o0
82 Základné imanie 7 ggm m a75 s 558 i l6m y oj6 l u9b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 96 8x4 qu xif dc nbq 2 y8g -m8 bad
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cb dwy vf xfk qh i9n jw 14e
99 Neuhradená strata minulých rokov -sx ww3 -mm ljn -gz sco -4b 8w6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ii q3q -wy smx -g8 tbi -li f8p -kw kl7 -e3 6bu
101 Záväzky 3f njh u7a uss uvj ija stz bdo 3t6 u80 69w u8v
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 kz4
115 Iné dlhodobé záväzky 6 g22
122 Krátkodobé záväzky súčet 5a sev 6e pfb 343 z59 hr7 uwm flj 6sy cda l7q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 sbq w np8 bz tzv w3 8bp dd usx yj hzb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t p5m 1 qjo 26 d9k 4w jj3 fb g79 di jom
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b 7qq s6 pjv adw qf0 3ee oxx cbz g5o 3eu i5n
133 Daňové záväzky a dotácie n0 gfn n kry 2 8js xhh vgg 8 nuu
135 Iné záväzky -q 828
139 Bežné bankové úvery x1w
140 Krátkodobé finančné výpomoci w lpx