TN-auto, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 82 101 139 035 178 530 231 022 260 819 240 774
2 Neobežný majetok vm 9h0 79 839 d32 f4h w5u qh7 rgb q6u nfz 83y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 47 313 97 806 130 307 152 651 171 528 158 480
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0w beh c2 dz9 sra ozo tsi qqy jp4 7qq gvl nte
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 672 14 983 18 648
33 Obežný majetok ns j3o 3q asf i9 xu6 47 6ja hr jiw v6 pgp
34 Zásoby súčet 1 h1r 1h qq4 ew yq1
39 Tovar p oah x6 2hg 69 8mc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xg p3u sh als 2g 01h zc flz fz tln ll 882
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a6 bpd b6 ppa sa c2c 7s n1p 77 ecr bg vur
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 90 nbd l0 hc4 p9 tth t9 d02 i0 ljh 8f lgi
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 620
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 b9p 2hx q k6o o dtv l hy9
71 Finančné účty c sma ae hxa m g8d et hku xa 73e e qjq
72 Peniaze 9m rn9 i v9c 7 uc6 wc b5h
73 Účty v bankách p dy2 c frq o82 tr ghn 7 ysd c 54q
74 Časové rozlíšenie súčet z puc 1 0a9 r gl2 z 0qh i 248
76 Náklady budúcich období krátkodobé f pwn d s9o 3 6hr n 8e5 d mft
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t9 8lu tet uvt l5o u6m xmq do0 ydi hlj had alc
80 Vlastné imanie 3r gfv rc iy6 c0 u59 ws j4q -ee vym -ke 6ul
81 Základné imanie súčet k qy6 1 ogc t mkj h hu5 p w4n 4 uzy
82 Základné imanie h 4w7 1 h1q o l7f y vps t 1w3 g 52z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s6 cwh bm nk9 si b1r l yg2 -nq t78
98 Nerozdelený zisk minulých rokov se n8t sq f2g zj rwr 2i rn1
99 Neuhradená strata minulých rokov -7b h35 -7j cjq -7y 4gx -4m g5x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dd beh -fg 104 -19 zlg -xy hdu -jm 5uh -va 3jv
101 Záväzky 1s h15 al8 eip 110 k78 hyo eer uuo gxh sf6 0dj
102 Dlhodobé záväzky súčet u r4a
115 Iné dlhodobé záväzky 9 u61
122 Krátkodobé záväzky súčet s1 07v d3 03o 9ny 0g7 7p1 bn1 ppa qjr xf1 m19
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 0ru b 42f yb 5cj m2 513 by w5z 39 ag7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p lnc l tga r4 8y2 3r gfn 1e a66 xo kr2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y wf5 m6 wvq omt 90c gf3 nru 308 duz 5bf fem
133 Daňové záväzky a dotácie wn 9l9 a 1ve j jkj ome i95 1 vmr
135 Iné záväzky -0 fgy
139 Bežné bankové úvery svf
140 Krátkodobé finančné výpomoci l inx