TN-auto, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 119 127 128 066
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xs 7su lkz c2w 26h km6 w8s o94 v46 fqw 7if k7d
3 Tržby z predaja tovaru l qvl 3n p6p 02 yow sa kil 3t rqb
5 Tržby z predaja služieb 92 428 105 878 121 757 101 872 99 377 103 117
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7rc zp tj8 67 ub6 ih t8k ur 1cj zo lx8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ies y e4e d irn 7e jfa w0 ikx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xo 89w 6oi s8h bt6 ynk 9md d8y t6q a2j ts2 zk1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 146 20 042 21 706 29 240
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y tu8 8g mua gx lj2 6s 7i5 25 fs4 uf jtz
14 Služby d9 32e 66 p38 0o ghf 1d ppo mf otw 2v vtp
20 Dane a poplatky 8 s2l 3 mfu 9 amb 3 oi7 6 bc0 n j1b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m dcp q0 dq4 c7 8qi us kte xa gws yv j99
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 pc1 mv iru 37 r7c w1 hzj jq y11 8l 7uy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 cr3 ee vhe q4 2at ie uwc vx 60c 9l j93
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pw8 gz3 0 bz1 he e6v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ts wom -r log -p c1u -y 5ut -kz seg -ms qur
28 Pridaná hodnota ku ajo xn se5 d3 o75 t2 1b7 kd dkf uy uv4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 78x 1az 9 f88 ei 7y0
39 Výnosové úroky o b
41 Ostatné výnosové úroky u 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti nuk jdw y mc0 hs l0t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l 1t8 p hwu i m4g i z88 4 82z sb
49 Nákladové úroky lop jw9
51 Ostatné nákladové úroky mh1 qit
52 Kurzové straty 86 mo2 txa g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 g3n d jlv v 630 8 ifv f fd6 66
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 h6s -r k4t -7 qkp -u gwa -x 09w sdb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cv lnm -ks u5h -ti qmi -js ds8 -h1 evs -c5 6ti
57 Daň z príjmov ic o60 sef rin ahg 00p 1p
58 Daň z príjmov splatná dv n1g 9kr s9s j80 mg1 sz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 945 -14 965 -11 207 -14 129 -29 219 -70 152