Advokátska kancelária Krnáč s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 18 161 62 138 55 313 83 038 76 329 264 313 238 149
2 Neobežný majetok a ww8 y0 crg 8r mrn 61 xvh 7t nfs nl8 weo 9p1 ogm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 250 42 471 28 277 15 709 23 900 179 045 167 704
12 Pozemky 1 oe0 1 lzs
13 Stavby hh5 jd0 ef9 suz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h qqz ig ozw k9 zgy s8 dj6 gq mc2 ox uws s ra2
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u t08
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok g l2k
33 Obežný majetok 6x mqu 9b mn1 5e 9y7 91 liq 23 pcg jt kge xb ajr
34 Zásoby súčet l p rnf h xpu a 8wn 53 cu yp8
35 Materiál r ld wt ze qr 30 whd
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5 n74 g 8pb a yp3
40 Poskytnuté preddavky na zásoby kp1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet va8 0bd y
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu fm3 6q2
51 Iné pohľadávky v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i ca0 n7 tdq 6n vu3 oe 5lx c3 cny 7h zg4 kp kcs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 124 7q n9k 0r 5y6 vr xiv x6 94j ip jdj r5 haq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y i7w 8y ald mq 781 d9 2s3 7i ojz wd egp dt 71p
63 Daňové pohľadávky a dotácie 13 vdl 52 l 2t5 t 5mx
71 Finančné účty d f8v umv 6 fq4 zt 8w2 y4 u1j el 60u 4y ho9
72 Peniaze v vjo k2e m t2j vd brg 9 oj7 k 7og p usy
73 Účty v bankách e mfl 18f o q2d k6 djm p7 mvo bj 9ww 7u uiu
74 Časové rozlíšenie súčet x67 3oa muf 3 lyz ias e8p f9q
76 Náklady budúcich období krátkodobé gjy 491 mqx c ykn ykh 8c5 6kc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY or twy mm gp7 e6 tbg pm hfl iy 7xe 634 j49 0tv l6o
80 Vlastné imanie s zek g 977 j ol3 6j i9q r1 q8p tm 0ar q3 fay
81 Základné imanie súčet x ya2 6 4re j hcu i 4wp 9 xq5 m t8f f yv2
82 Základné imanie 8 vam x lt3 d ezb y ev9 i u5h 9 tnr w p3c
87 Zákonné rezervné fondy da gpc 0wy ev0 p jg8 v 344 n u44
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8p ywk 0iz x9z m 1kp r f7a 1 z5h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s 6kj n icc yya e x0s pm 37c y0 zjc wh swk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c pfr z ugt m v4o e mon 39 i7q 1h er3 u4 4en
99 Neuhradená strata minulých rokov -q j9d -a 9c7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h agp -r ww4 lrg kw nx3 2 dr4 -9g wgj yd 853
101 Záväzky vr v37 tk ei0 0y u10 df 0pi lp mmh f7w 3vf r5b xlm
102 Dlhodobé záväzky súčet 55 3l qv4 n mg7 v xjf jo 3h8 cug
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet jx 2z5 u jpb 7 3eg
106 Ostatné záväzky z obchodného styku o5 6ay j ozr 8 bpa
110 Ostatné dlhodobé záväzky 14 ygd k80
114 Záväzky zo sociálneho fondu s3 7 hw cc 6l
121 Dlhodobé bankové úvery s3 oz0 1 8cx 8rd mqg fto tz6
122 Krátkodobé záväzky súčet 57 v8p 2l 94d wa tow 7v 1nv 2i e4n 1a 5s9 ql tyn
123 Záväzky z obchodného styku súčet zx y han 8 65z 0 oby b v49 g puf k7a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r y2u e 8sh f vop 4 v78 d 1f0 mxs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s fn7 t3 q1v ee wz7 lb 7j7 rg g18 7s gj2 3g z5c
131 Záväzky voči zamestnancom xru an h9v 8ct qr3 y 1up 6 htj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0g0 zhi 80w aqx 90b tfk fyt
133 Daňové záväzky a dotácie iy5 p 3nc l t1h 84 p7c j pqt 9 qe7 p saq
135 Iné záväzky 3zn 6br 0gm
136 Krátkodobé rezervy 3pq yio og8 szt b7k 8 yux r 3vv
138 Ostatné rezervy 8mq oac hwv n1t x0h v lly k o4m
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3 bsn