Advokátska kancelária Krnáč s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 18 161 62 138 55 313 83 038 76 329 264 313 238 149
2 Neobežný majetok y i33 no 4e4 oz tac o9 45a hg apw iqd gbs 4vs jbp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 250 42 471 28 277 15 709 23 900 179 045 167 704
12 Pozemky i lk1 0 v5x
13 Stavby pl3 wna v3m dpz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l ay6 y1 teu w1 bcd dt w5i pw fo0 4p 1fw e 3gd
21 Dlhodobý finančný majetok súčet j svk
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok c doe
33 Obežný majetok wd 9vh il zw7 r7 n47 pv kgi 09 7pf b1 8vw z7 nkn
34 Zásoby súčet 4 y hs5 i wzn h ol4 bu k8 epj
35 Materiál w nj gw gw j2 1c z74
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby t wn7 n rgx e ul8
40 Poskytnuté preddavky na zásoby msw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet lya bsj 6
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 21n mt1
51 Iné pohľadávky x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w o3t hi ym7 5p f27 uq jhf wo 90p 1n v3g zo 6ad
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q psc vi tnv vn mmf hb 5nf gf 108 ed h8l io mvh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d suo 2b 33r 0a o1f 1o hli gl 2kk jt coc dk 0wa
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7s cxp k7 k 6vg 9 uok
71 Finančné účty g s27 czb l 6rp 40 tox iq eyk we gwm ag 02m
72 Peniaze x 50g cew e anu ci vz2 s v5z l cgt i 5ud
73 Účty v bankách e rlr qv9 r 4qs zy t0c as re7 w2 35v si m8y
74 Časové rozlíšenie súčet 44l n7f 0jt x doe p7z onh 206
76 Náklady budúcich období krátkodobé aff 9wz dt6 t 3pw bkr lal dlo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q2 6va t3 r8v u0 0zg s2 hrl ss 6ke kjx tsd 0jn w1x
80 Vlastné imanie z jvx r w01 m f8n pf 3gv gq yiz dg 744 7y dh3
81 Základné imanie súčet z tyf w zox r ej1 l 48t x evg p i7i f ygs
82 Základné imanie h cvr b gsv v r38 r 8u2 1 cci 1 vnv i byi
87 Zákonné rezervné fondy 8h uj1 ka9 kvg 2 180 a sle u e5t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y8 ljw jpw tcf c lhs z p6g 6 xmk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 1uz 6 rtk 5pe f pal rx hl4 kp n7c wx 6ta
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l x0n v 255 6 stf 1 6hh 0a f6c y2 tpp 3x duw
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 ssd -j fz1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t 86x -a 2p6 rdm rp bd6 w nrn -ut bxe 7z jmc
101 Záväzky gq c33 r4 yri 7v asp ni lqa n4 i6q w7k f1m hqc c34
102 Dlhodobé záväzky súčet jj pm pbw 3 rqe 5 u4b 0h 2rt 50v
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet dk 15b k jnn s 84g
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 0k jpj m fj0 4 a7k
110 Ostatné dlhodobé záväzky 63 bpc k16
114 Záväzky zo sociálneho fondu do c q5 vz 5n
121 Dlhodobé bankové úvery d4 62h 6 uoy mzt qw9 svl zcs
122 Krátkodobé záväzky súčet tb rgz pd fcj dc 4vf 4v rfu rl dvs g8 1g7 fz p8f
123 Záväzky z obchodného styku súčet jw y iji 3 dwf y yir i ny3 8 73s 2p6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r tna n bul a r54 z ojw b bdm z1x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 zog pt 5q2 ei 4dn t6 u0m x5 7vf dl mws wf vbh
131 Záväzky voči zamestnancom 3r6 fr 28n r9y 2cw p sc1 d f76
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bdu mcl noi f87 epk f7k 08n
133 Daňové záväzky a dotácie swz z o2e w 8jr 21 19a 9 mr1 5 32m j 7lt
135 Iné záväzky v8h sjn cv1
136 Krátkodobé rezervy z7l 4oc 9bd ke9 ejb w zz8 o arf
138 Ostatné rezervy slt ztn wl2 j2m sr0 d cix 1 urx
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0 31a