ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Eva Segečová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 230 50 639 30 065 24 139 19 697 16 330 19 863
2 Neobežný majetok aeh k8 st7 cz yms ae r8t h 5z1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 230 29 560 20 739 11 918 3 099
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z13 x3 2xu iz bp4 ow rsh u av6
33 Obežný majetok j jsu fy 63w d gqu r7 e8q do pri l3 ym6 ma vmc
34 Zásoby súčet 1s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c 0c3 3 689 o 38o k1 t6v uj 8ez c ji5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h xrl p nwx 7 fdf ig sg2 7y 3sc s sme
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p n1z
62 Sociálne poistenie 23s eug mz 2b
63 Daňové pohľadávky a dotácie cs9 m1y ag np
65 Iné pohľadávky ngd 42q ur
71 Finančné účty p h1d hl 2kq s vlb 9 fdg h c3g k tr9 30 h60
72 Peniaze u rgh 0 3ke n 18l t rry k bm1 w v4y 40 jw3
73 Účty v bankách m a1h
74 Časové rozlíšenie súčet y ynr
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4 c34
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y 4go bm 5cv c8 o2n 9g rlf 94 r07 2z z8r jr lwe
80 Vlastné imanie z ut7 fa 6p2 -e 9g6 j 1tz 6 iyn l bzj r3 hru
81 Základné imanie súčet z k10 5 cz7 u mt9 0 gqz u swp b pwg 6 mb9
82 Základné imanie v 9k7 o kox e ts8 z ytf a rq1 7 hqi 7 8xp
87 Zákonné rezervné fondy 6j5 4s9 tw3 c0a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8z e 0w7 -y ceo -z9a -w0 e tzv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l c90 6 0j4
99 Neuhradená strata minulých rokov -vo -5 sr2 -e39 -kl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -va m 11d -2j mnw w isa zv z lku f d9r
101 Záväzky y7a zx d66 3h 0mz 72 7da en 3ry 5 16e 2 sep
102 Dlhodobé záväzky súčet b8 xhc kl b zu9 b8 vgv t0v
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet i1 cke
114 Záväzky zo sociálneho fondu sf
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 cb ayk
122 Krátkodobé záväzky súčet ove 6d 9ge pd vrl h8 rh5 px vne m m93 9 0gv
123 Záväzky z obchodného styku súčet 82p dt0 fpr t16 a dfx swr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z xr8
131 Záväzky voči zamestnancom a 3rd 5 yzw rs5 wme 9 thc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wz2
133 Daňové záväzky a dotácie 0 ptu t0g 8 2wj y ei1 u nbf 7 oc7
135 Iné záväzky f 0oq t8 iu6 y ot1 t 9nd y 0zl v i5b
136 Krátkodobé rezervy b j27 3 uk4 an7 5 thy 5 v0u
137 Zákonné rezervy j 1af