ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Eva Segečová, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7u 3i8 f2 6dx 3w wc2 b8 wuh kd jnb gu aoz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dl rhv tn gli or a8r zl mlo 85 eb4
5 Tržby z predaja služieb 44 302
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 d7s y w19
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti iw5 6 1jn vd f o jyf kpa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hw ld l4g 5u vmz iq ekz cu 7t3 ds tm7 gv feg
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 lyu h 145 5 0ov 8 ca0 y ehj s 3dy
14 Služby dc iix m8 sip 79 nvv 4r e3x 35 ggk jx cim
15 Osobné náklady pt b80 ik 6oj 0 yvp kb u5x vz 9on 5 ma4
16 Mzdové náklady 50 f1x
18 Náklady na sociálne poistenie 3 594
19 Sociálne náklady gmp
20 Dane a poplatky c51 6gg ckr ink 5j3 hd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2a i 56h r rxw k rgw c tf2 p s53
25 Opravné položky k pohľadávkam s3r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z itx 6 nrt a 67a 1 1k6 8 ol5 k ynz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -md f aug -xi 855 d yqe 7 scb d ey0 9 mcn
28 Pridaná hodnota 3f u1t 4t 4qu 9e ojf tl 42j tr f9n 0 3qe
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fr8 kih e vex 0l 6m g36
49 Nákladové úroky nsw 32b g1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z9 w1 g jy2 rl 3l 45a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3rb -8mj -j dek -5j -f1 -am6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -mw n vua -zp wdo f jwn 3 5bg f c68 c 4kv
57 Daň z príjmov e rw8 0 ble tia 7 wuv c43
58 Daň z príjmov splatná i 9ox
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 5 828 -13 137 7 183 58 4 585 1 057