SAIDA STOM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 9 291 8 138 9 708 35 490 72 131 87 697
2 Neobežný majetok y ey8 ah vuz xv 0q6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 821 45 337 61 131
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 vgk 5i qal vl ifb
33 Obežný majetok 2 o5l d m0j 5 lq2 jt hph c5 6a3 v1 0gf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z w20
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 ret
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 ec1 1 g5o 2 yi7 qm 84r 78 swj o 8fp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s ira l sko 7 pdu y6 gyk 8w q10 f qz8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 57t 5 ff0 p 1ka 0e lqp ev e8d 8 1df
65 Iné pohľadávky d3v
71 Finančné účty g s4v fq1 b 8iz qb f0m sj c0g rd 890
72 Peniaze 11a kz8 q h7s e 2bf j 3oy b tcz
73 Účty v bankách sbw 1 4tq ek 62x lb 13g mw zst
74 Časové rozlíšenie súčet lxv h 6p9 hfd c1u 019 una
76 Náklady budúcich období krátkodobé lus ay3 jzm 20a dep fil
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w 07b
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 mav h kea y 28g 0x zxl ro 7x8 9k afx
80 Vlastné imanie -u tjj -g skm b ali 9 yzg 0x 9hq rg 16e
81 Základné imanie súčet 4 dct q q4o v 3w4 j 3gp 5 4un i 2zr
82 Základné imanie 9 4kr d dqj 7 wx9 w e6j u hok v dbe
87 Zákonné rezervné fondy yu mf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bi 2n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 22t -5i ecc -o unb -x zj6 ps v48
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9c zfs
99 Neuhradená strata minulých rokov -h vhk -hg fzx -a tuc -w j7w -7 fvk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w imh -9 1lu ba or7 f kvb v9 jp4 ee 97f
101 Záväzky ws 34n z4 hea y u0j 6l qou t1 74e ss xlg
102 Dlhodobé záväzky súčet z 49 bv qz 7b g5p
114 Záväzky zo sociálneho fondu c 6k kn kc g7 qw8
122 Krátkodobé záväzky súčet 0p ew8 xu znd e f7z 5w d27 eb 1rc yb mc6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 djj kb4 x 8y3 t w1d 4g dez r8 2ep
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 ozb s p3j pv ps0 di oea
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 64 tc6 8z w80 go 7xw v 2mu 9u
131 Záväzky voči zamestnancom e vwf 6 3jn 6 3rq e 4nc i xb3 i b11
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qy auf 3cq tde nx1
133 Daňové záväzky a dotácie knq yv5 i vnx kqv w t4w d 3vn
135 Iné záväzky 1
136 Krátkodobé rezervy n7l dd7
137 Zákonné rezervy t8g lvv
139 Bežné bankové úvery jm1 h jcw
141 Časové rozlíšenie súčet o wvp 7f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g mpw s0