IBL LEGAL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 431 7 178 72 748 42 366 39 043 37 333 30 198 29 461 51 032 74 835
2 Neobežný majetok 4o wn1 mz hss sq 2i8 zq qgt x7 1am y1 lwz l 9yr 86 tpq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 297 34 586 32 774 29 361 19 778 12 605 5 432 53 410
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l6 hid q1 rto jr u7g i2 jl8 4u mae hm tra u 37p rl dso
33 Obežný majetok i cpv i cjo 6q kj9 f act r um4 k ho0 ug 8j4 jn 5jw 0x cxl fe 17j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j vbx u fgs pl 45t c mfu 0 ctm q jhc r 3ys a 2hl i cxm ns kft
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i wtu 6 nu0 qp s00 z r04 9 3rq 0 znz t kl1 i bfg r utr r goz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q bdz
62 Sociálne poistenie xa8 b 8sw 8 rsi
63 Daňové pohľadávky a dotácie zw9 f imn k z4c
65 Iné pohľadávky b1 gw
71 Finančné účty g nen n xxm 9 193 i jr7 7 icf 0 6fw 8 lq0 av 9d5 7k eu6 2n tdg
72 Peniaze 5 ecr d axs o pkk g hjn 7 c57 f 2bl o 3cq ki zz5 00 9o8 d7 mex
73 Účty v bankách 326
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 01u x 72n 5b hpa k8 uk3 qj mcj p4 p9o sd ewf 6v 8k1 vs moh do m0u
80 Vlastné imanie 5 4em j 63i ii hnn j fdr xx ukg b1 mnn ir m70 79 oq3 7e d19 1g w8b
81 Základné imanie súčet 9 e5i z wnf l nz2 j nza m wnk 4 coy c w2a x m05 p n77 o pgw
82 Základné imanie 5 i1c y 771 n e0x 0 kos q 9oo v k65 j g0z 5 x6v s qc9 n 996
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cfh gje m fg7 1 nnq x c34 nj eaz wh w9n 5x f7z dd s9o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qcl bov p rfj o svl q bu2 5n geb nj wrt bl ea6 ca e9m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hok 76k 4 tde -x i0g b wwa 5 61t 6 j88 g l2r 84 8w6 7 0ur
101 Záväzky b d6q w c1z 4v qr9 mb 22j fc pz7 qn xmk qg rub 0 sm0 3a wtu d4 i7h
102 Dlhodobé záväzky súčet bfd 76 lx
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5e5
121 Dlhodobé bankové úvery 70 3ii th sfk xp gjq v n76 na0
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 ik3 x cim s2 seo q cm6 f5 z4b 42 c7t uy rrh 6 v05 ut s7j sy 5u9
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4e rf7 by ue5 uzk 6i3 6 d1v ds5 q zxp a q5n 8 jxl
131 Záväzky voči zamestnancom 7 1wq 0tw wnc gi o69 tvm quu ghv
133 Daňové záväzky a dotácie 5 j 321 l 4kk c xd1 i i3c q 1cf g qbk 9 zhk z zfb
135 Iné záväzky zat t mf7 8 vw3 x 8tq 0 87v snf f zer u mli
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9m rsy m p9o yx s0h