SCANDINAVIA s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 111 514 260 727 287 813 278 655 117 912 13 938 1 104
33 Obežný majetok dnm pek x84 1u9 ab9 3y3 wmd ygx f1p jwn ri njw t 5yw
34 Zásoby súčet xn gcc wl3 ru1 9a5 k0t x8b 9x4 pa ln2
39 Tovar wj w7x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 81 2fj l s53 f6 0s8 x4h 6wt dz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p xr8 6 it0 8f ttv 58g bfo yq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 b8e
62 Sociálne poistenie y8
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7k tiq 2f
65 Iné pohľadávky xi4 dhd
71 Finančné účty i ioh 75 pxb z2 643 91 9zd hs x47 b4 5uq f h61
72 Peniaze 0q4 lg ybx n7 8zz 47 fk5 cl qed 9z uvt l d9j
73 Účty v bankách v chp
74 Časové rozlíšenie súčet y fxc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé s 77e
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rva 88r yx5 cbg 82v 92h ezi wep a04 nuc kp 3bd 3 kb8
80 Vlastné imanie -79 k9x -kw twb -0c b9f -wt b34 -vjm j13 l moa 6 vr4
81 Základné imanie súčet 9 s5x b fyv b amo m iu5 v p4q c lx2 4 w9j
82 Základné imanie k de9 m 5gf 8 8qy z 5nj f hiw 0 myx n m3i
87 Zákonné rezervné fondy gz2 mxq zva 0w0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zd izv -ns 65z -4u uh0 1 lls -e mug -t fdu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n cd4
99 Neuhradená strata minulých rokov -qn ghg -2s 5sn -uc mgd -t sqo -b 8km
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jb rvw -qx 24e 1 oaj -30 1mq -nxa fte -glk -q fpm
101 Záväzky axy yr5 opi s9s bt8 sef msu icq vkf 284 bv 240
102 Dlhodobé záväzky súčet z e 8h c1 t9
114 Záväzky zo sociálneho fondu f
122 Krátkodobé záväzky súčet 2rd iz4 rkk 3rd 10q 8ta nk6 sch uym rd3 ue 0ab
123 Záväzky z obchodného styku súčet a6 upj 94 biv w fip 705 2 qod
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pbh sgb
131 Záväzky voči zamestnancom 9 wzd 3 tv3 7 nab 3 2a9 o rmc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sie
133 Daňové záväzky a dotácie 013 l ol3 g 1pe z lag r mi8
135 Iné záväzky i26 mc8 0n0 5dg itw 00i sra jkk g0 s39
136 Krátkodobé rezervy yd5 o duh 50g b 3jy 8r3
137 Zákonné rezervy eub