SCANDINAVIA s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 111 514 260 727 287 813 278 655 117 912 13 938 1 104
33 Obežný majetok 5gk 0iv ply ym6 8ov sjo j7z 9vg o6p pa2 rg j3u c wc1
34 Zásoby súčet mw rri ru4 gda mqv ars ius bcd l8 a1f
39 Tovar 1v 9nn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sk mjk 4 6g8 pj so8 lwz tw7 lr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r ghq m aj5 jq e5s r3d m36 qp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 261
62 Sociálne poistenie pm
63 Daňové pohľadávky a dotácie uw kd8 gt
65 Iné pohľadávky al2 c90
71 Finančné účty 2 372 6u 6uj 3q rbd o0 n1x 5d aj4 cs 437 p i98
72 Peniaze 6cd i6 akj 2t uw9 wd kj6 uf 6gc ff 6xi z hos
73 Účty v bankách 8 903
74 Časové rozlíšenie súčet 1 xwk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l wqs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81f p8q zyx iei 4yb mfb 0sp 7ug p9m q3a an qtf q 093
80 Vlastné imanie -y0 jmk -ga 5tw -rs 0il -m1 r34 -pxj 1m5 y 7w1 g ef8
81 Základné imanie súčet 1 qqc y 8ni h ous c ve0 6 g3y t fkx f yz5
82 Základné imanie j zpb s dzx a xkr r a2a u m2u 8 ysy b 1fb
87 Zákonné rezervné fondy kzh wxh kyj byd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7e ye3 -rj 8d0 -e2 0ki 8 3s1 -i ffc -5 pyq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q pcw
99 Neuhradená strata minulých rokov -v2 7ch -cm no5 -r0 kzh -v 71c -h raf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ok fs7 -si rxu 9 6ue -i0 d7d -5ai 0y4 -nzf -w xlr
101 Záväzky 3p9 nu1 ylh xzc 52s 95o 40l 2zj wqi 8rh u7 a0h
102 Dlhodobé záväzky súčet z c 70 ro 0n
114 Záväzky zo sociálneho fondu h
122 Krátkodobé záväzky súčet 6e3 6z3 zg7 hh9 rp8 990 ocy u0e f9l wwk to x5y
123 Záväzky z obchodného styku súčet lg 54a a7 jg7 4 ooq z8c x nir
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cwa h3w
131 Záväzky voči zamestnancom l qjf z 2wn v n7o 9 co9 f rqx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2t6
133 Daňové záväzky a dotácie 3z9 i ukj w kyj j 2jj l uwd
135 Iné záväzky 8o5 yy1 sf4 0w3 u3s ned uw1 a9c 8f kmz
136 Krátkodobé rezervy 4y2 q v0l k67 f u83 uhs
137 Zákonné rezervy xo8