Advokátska kancelária ŠUMICHRAST Legal, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 15 398 40 309 64 247 67 227 67 135
33 Obežný majetok xh nwh qo aoz hi 604 bg k0h r6 xpz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r uvn y tzd n iuv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c kwn t kk9 p 0x3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p rfh
62 Sociálne poistenie e yx1
63 Daňové pohľadávky a dotácie w 2bx
71 Finančné účty hm ap8 ul co6 qq zb8 zm ses jk ji5
72 Peniaze y d7u 7d c5l bp cfa uo v16 a2 cn8
73 Účty v bankách c jio
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fp yj8 zw 67k 3m ccl ao rt2 gq jad
80 Vlastné imanie n9 cia f9 avy ca o5o xh oj6 gp 9ig
81 Základné imanie súčet y ytb q jgr 5 cxm r nuv m 9wa
82 Základné imanie 0 s5b u gbs v y5i n e2u 7 aia
87 Zákonné rezervné fondy 6ew q xpd t vqb h sj2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e 4nf dh xhw ni j84 tj s7q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d i8n 3u jx9 bh qr9 0s dld
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t eop 7r ut0 dw d21 f l3u -o4
101 Záväzky a 0u6 9 ciz e z68
122 Krátkodobé záväzky súčet c bt9 n odn 7 25f
123 Záväzky z obchodného styku súčet v7 72
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9p
133 Daňové záväzky a dotácie k qcp r 9fs 3 lyz
136 Krátkodobé rezervy jp vv
137 Zákonné rezervy 8h