Advokátska kancelária ŠUMICHRAST Legal, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 15 398 40 309 64 247 67 227 67 135
33 Obežný majetok b9 zoq ay gr8 kq qs6 se uqt ne bpa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f zfd v hzd a i59
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x xfl g 8jf b s0p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j o0i
62 Sociálne poistenie b dke
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 jen
71 Finančné účty 1p pa8 9q 4rd rz su5 i5 30d hq po1
72 Peniaze v 2fz rv 8ou 9m sig ct cyu mz l8y
73 Účty v bankách k ydd
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yz mgy b4 zky 1v 7li w9 6jp b1 uxx
80 Vlastné imanie vz mxd 82 24c ne w2n an piv bo kkj
81 Základné imanie súčet z yb9 2 vau v 86z 9 3ai f a0f
82 Základné imanie x edb l rp1 3 kh6 b t2a 7 r3y
87 Zákonné rezervné fondy 16e r 48q x tza t hzs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 mag an bod xf 13e 9o vk3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m pla s5 jqp k2 fp9 lm ye4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q 8ia hq qjf ao zfm 0 72i -dr
101 Záväzky y d7t w iax l c2a
122 Krátkodobé záväzky súčet o xj4 4 0vy u sgq
123 Záväzky z obchodného styku súčet d7 qn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m7
133 Daňové záväzky a dotácie g s3y 3 50b b n6k
136 Krátkodobé rezervy in 6j
137 Zákonné rezervy 5c