Advokátska kancelária ŠUMICHRAST Legal, s.r.o. - Účtovné závierky

2017

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.12.2016 - 30.09.2017
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF

2016

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.08.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Skenovaný dokument.TIF