Slávik & Co. s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29619/P
Dátum vzniku
10.12.2013
Konanie menom spoločnosti
Každý konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii (od 1.1.2014)
 • zobraziť ukončené
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájmom. (od 10.12.2013 do 31.12.2013)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • podpisový vzor.zep
 • rozhodnutie o zmene predmetu podnikania.zep
 • úplne znenie zakladateľskej listinz.zep
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2014 - 11/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
22.02.2020