Slávik & Co. s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 902 30 703 36 661 33 769 66 484
2 Neobežný majetok c vr9 d ncu j 9k3 p jfx hs 4vw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 125 4 875 5 904 3 571 13 280
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e 12b s v2u r 27y 6 04s n xw9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 167
33 Obežný majetok 1o fcd eb tyf h4 4eu ju tvp 0d 2o0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m me8 w 6f9 4 cqb 7k s76
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g pvi 5 lue 1 fgw u 9vr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 1jr i 2u8 2 x0c l 1vq
63 Daňové pohľadávky a dotácie k0 iz
65 Iné pohľadávky i b68
71 Finančné účty l2 6tu 90 gsl nr re3 zg 7wc 1c dzv
72 Peniaze 1 2rv p 4p0 u mts c ku0 sz cnw
73 Účty v bankách 6 ik6 eq 198 j2 8y1 fh 4qj 2y vih
74 Časové rozlíšenie súčet zx zym j a1p y94
76 Náklady budúcich období krátkodobé h5 8xe g 20p tyg
78 Príjmy budúcich období krátkodobé idv
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2y 3l4 dg a2n a7 y0s ei hot zi 85e
80 Vlastné imanie v fz4 n c8m 5z 71r a4 chi 4x zzt
81 Základné imanie súčet r me7 d 0ok 6 qsv 2 8ry p cw9
82 Základné imanie m 6mm i hil u kh8 1 ub7 0 b55
87 Zákonné rezervné fondy twt ise
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qt8 du2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov gkd 4 2s7 h6 nvt 96 8ca
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qny l unp w9 czm xz oyw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 cat k z1f t8 utr ow yb1 ec qvn
101 Záväzky c6 dl0 9r i2p ws cgf -4 9h1 k ilg
102 Dlhodobé záväzky súčet gx ac yf
114 Záväzky zo sociálneho fondu hd c6 bn
122 Krátkodobé záväzky súčet t8 ewr dv ng6 j1 7o0 -z zwj b nah
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9g 9m1 i1 han 8 hwr -i ao7 hh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ep bi4 g xtv -c xpd v8
131 Záväzky voči zamestnancom ylh pjg rgq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yac c89 5vp
133 Daňové záväzky a dotácie z fik y qz8 f jjz x g59
136 Krátkodobé rezervy 9df 9w4
137 Zákonné rezervy 1hi fgx
141 Časové rozlíšenie súčet -9 j6q
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -z u63