Slávik & Co. s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 902 30 703 36 661 33 769 66 484
2 Neobežný majetok t ppl 1 se4 1 d86 a 06p xr w61
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 125 4 875 5 904 3 571 13 280
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w el0 e xtd x u22 x w79 6 02p
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 167
33 Obežný majetok bu nem w2 3lm id jo5 m1 pk1 hr ptj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 1v5 1 0q4 b j2h w3 0qj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h t4z 5 k5w n o2m 0 cyk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v tz2 z 5dk h 0g1 3 n9r
63 Daňové pohľadávky a dotácie 69 l5
65 Iné pohľadávky v t2x
71 Finančné účty o1 545 6h 5nn wg t4j ct 2hw 50 96g
72 Peniaze l nd5 8 jxn o y15 5 cjn q7 7ur
73 Účty v bankách u qj5 wg zlr ub z83 ox sp8 vd cp5
74 Časové rozlíšenie súčet 2l ovv t rx2 iey
76 Náklady budúcich období krátkodobé zk 2vj q a0r 5gy
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g19
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2e 4nq m1 b2e yk n0j vc m24 dz ssh
80 Vlastné imanie w m6q v jqn ss 4nn bp 3xw 87 n1r
81 Základné imanie súčet 0 747 7 tv7 j tqb 8 8cv 2 dcx
82 Základné imanie 4 sgm 0 32w p ljy g 0wy p xxm
87 Zákonné rezervné fondy nwc m50
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0j5 lle
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ryw l 17y 5i jbi j1 ars
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 05x k sc3 7m 47s a8 810
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 04n t ti4 aq t0d k7 8sk ez i9n
101 Záväzky 1r fsp qk l0r pd vgs -8 4ax h k7d
102 Dlhodobé záväzky súčet sm ed 58
114 Záväzky zo sociálneho fondu eo ot 9l
122 Krátkodobé záväzky súčet l5 fv8 fn 4t1 ed yxc -7 1cw g 8if
123 Záväzky z obchodného styku súčet wx gbj f9 muz f pgj -e cyr 2y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku re zzy p1 mb9 l f7l -s 5fa 4d
131 Záväzky voči zamestnancom 7s7 swo 0ph
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pr2 l3u j4o
133 Daňové záväzky a dotácie avc w e9m d 8cu 5 hvs 6 sma
136 Krátkodobé rezervy 4jb vbv
137 Zákonné rezervy flp 0ak
141 Časové rozlíšenie súčet -b jfj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -h 7vg