Slávik & Co. s.r.o. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2017 - 30.11.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF