Slávik & Co. s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 335 70 773 74 060 64 047
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x8 btp yk b3t mt qob dm xta g5 q0d
5 Tržby z predaja služieb 27 436 45 335 70 773 74 060 64 047
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 si 42m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j8 f9l jx teh ry 8wk fk wm7 me jeu
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 d5g wr 43p 77 yht 8t 0wo 2 t7k
14 Služby rx vkj zz 3u4 v2 kqw it 7zs rw tib
15 Osobné náklady 2 plp x 56b b h5l
16 Mzdové náklady w z5n a 6op l zcy
18 Náklady na sociálne poistenie 577 1 373 2 267
19 Sociálne náklady en1 umu kcd
20 Dane a poplatky 7f d 7y1 s q4k 2 2gb ndv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z kik k zbt f 1gs 0 ysc uyb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 2kt 0 adn 5 5n8 9 y61 t21
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yv0 s7c 848 h doq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j rbh v f8b zo 9r5 i4 pvm xm qwd
28 Pridaná hodnota 3 9zp z v0e xz 8s3 ef y8z sz mmi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 9 kfd
39 Výnosové úroky d 6 hkp
41 Ostatné výnosové úroky i g b2a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 32 lk fh l3i 7tx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3z x3 m0 5ts i9u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sz -13 -yz -wtw jr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s 0ea a 0fx 9c ycg rd dcm f4 rss
57 Daň z príjmov uyf 4 z8l s xux x i7r 6 hvu
58 Daň z príjmov splatná vx1 l 36s 0 peu s 2rk i liq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 983 3 983 12 799 15 755 23 824