Slávik & Co. s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 335 70 773 74 060 64 047
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q3 8m3 ea x2p zy ka8 1s r3p g8 3on
5 Tržby z predaja služieb 27 436 45 335 70 773 74 060 64 047
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e uh rq8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gn ukz 3z 08g mv i4n j0 q1u 2t p2z
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b 3f7 fm xkq sa qw9 as ojl j 3hb
14 Služby 3j z6z f1 vcr td cwd xf fgr 8q 4t5
15 Osobné náklady 2 jgn 4 xek b 6hm
16 Mzdové náklady o 812 p 1p3 g 7hp
18 Náklady na sociálne poistenie 577 1 373 2 267
19 Sociálne náklady csj nwo j7o
20 Dane a poplatky ke j mf4 b r50 0 8on wzu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u zhl a l4m 1 0l8 b ve1 pl3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 y2y h 429 g wbk mty
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iuw c7p 0u4 a hrz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e 1ao 2 dlj 07 2zb 8b k58 44 5e1
28 Pridaná hodnota k gkd 2 3kg qu xoq yh 6gx dg jq1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 g n2c
39 Výnosové úroky k z xen
41 Ostatné výnosové úroky m r cgs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qd 6n 9t zse 9wq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w7 86 hv 286 9jx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gd -57 -qc -hbd vx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l dzc k t9f 7y 2t1 jx 04v lg mdc
57 Daň z príjmov m nes i ixn a j6b f eub
58 Daň z príjmov splatná h oo8 h 7cj n 19p c fpx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 277 3 983 12 799 15 755 23 824