LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 048 11 874 18 367 160 017 189 531
2 Neobežný majetok lfu 9yp bij 7yl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 129 955 165 120
12 Pozemky gbn 54v nn3 ntg
13 Stavby jv2 tdk ewb tck
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h m1z r5 ph7
33 Obežný majetok u vfb z6 hjo 37 zb1 5t 8qy na h3l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r mk6 j 4hm 0 69e 4q hf6 ba jl8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 jy2 z 8kj 0 zuk zf 46l tn 6wh
62 Sociálne poistenie 1 fw2
63 Daňové pohľadávky a dotácie k fvk
65 Iné pohľadávky gt6 9 10x hv wxv m oez
71 Finančné účty l lyb v nag e7 q8k h rk1 t a0a
72 Peniaze h ygc w uz0 hc h9o b 99o 9 u6h
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x 38u x5 s8m 3y onp 07m 4ta cck w34
80 Vlastné imanie 8 dyy y1 jrm jf o2x pj 2fe sd vtl
81 Základné imanie súčet 2 cnr h q25 7 2wu z 16e t lhb
82 Základné imanie 7 u1h e xtu o lqt 0 jpb 7 90d
87 Zákonné rezervné fondy cep zj5 r0t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qpn 2 dbw 1 q1l e j4w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g orw y 1pl p dvi
99 Neuhradená strata minulých rokov -typ
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hch 3 pf3 p z12 pqd 0 g75
101 Záväzky 9 qn6 3 grt u 8sz j77 lee vsh vd4
122 Krátkodobé záväzky súčet m g38 4 4cl 6 lkb 5l wy6 5k 98g
123 Záväzky z obchodného styku súčet w e jas v3v
131 Záväzky voči zamestnancom 14a i47 37m 3 u1u 3 l4m
133 Daňové záväzky a dotácie 89q h wdn n kk2 k p0u 3 3it
135 Iné záväzky 5jt g 84r 0z soc p0 s3t
136 Krátkodobé rezervy opa fho
139 Bežné bankové úvery 9vf n8t skp 0n0