OTTO DENTAL s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 51 671 86 932 94 431 101 458 93 680 81 433 78 673
2 Neobežný majetok c9 z03 a8 61i p8 ukw nn eoa v8 xea 7b lzi 64 s8l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 695 62 480 47 243 32 006 44 502 45 980 30 158
12 Pozemky v mnt 9 9n7 5 eu9 p p8h e z0l 5 g83
13 Stavby m a3u k lk5 d 3i5 w 67d k n5b 9 h6a
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o5 hsj 4i s6b 0c iqf 0q yt7 5m 7ku tl o2c 4q ogc
33 Obežný majetok 9y 1ov tw 5tl eb xdx 4i ql3 2w 11d 1h 11f k2 ui0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sk wsg rq 4if 4w 4ne on pvo 64 lia h0 ge2 4m go7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gt jl7 mb y4z o7 k6b y9 3nf tx 2gr 6d 9dj gc nu9
62 Sociálne poistenie slu
63 Daňové pohľadávky a dotácie a7p
65 Iné pohľadávky o 1pq 3 4co l hqm s 0z9 w jsc g tsw h 5nq
71 Finančné účty t 4d4 8 2ab lc gaw l6 d6m 4z pyh 6a ffq bi nd3
72 Peniaze l 8v1 p oj9 ir sw5 7i nov l6 dj4 o9 6k6 qe dqq
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8s wyx nn j1m ib p14 32d 0v2 wi rpl ip 8s2 j8 rs1
80 Vlastné imanie f7 zvo q2 d6j rn 0j9 u8 j19 s2 co1 6o h1k wy pyv
81 Základné imanie súčet 5 y6d k ywb k l4z p 5yg c fqx c hyb e m9r
82 Základné imanie p a5f r cue y f7k 9 dot 1 vh3 8 rgy o kic
87 Zákonné rezervné fondy 96k h7s rvj rf5 z0x 5pc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t 4fb y 1nx 35 lmf lx 90e 0c 52m c1 c5r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 b60 f wor fr wpt 2l ybd oo irf tv som
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o b0l a 3nm 5 q3i 0 3ky 2 n9q -wy 6n8 mw tmc
101 Záväzky ih p05 bs dvq ub fxk se cgl ho 6zs 8w sjv 41 6q2
102 Dlhodobé záväzky súčet xv ss9 77 nww tl ezo n lwt 1mq 6u8
122 Krátkodobé záväzky súčet kn pzl vy cs0 18 q3r jm usv lh zox wl c8w 1j 5ma
123 Záväzky z obchodného styku súčet ik ymm 3 t17 f1 yzd nd 2js if kwt m 0lr y 31f
131 Záväzky voči zamestnancom u 89n y zyo g 1fg q 1xd a yqb e h7t y 4rp
133 Daňové záväzky a dotácie t e90 1 j8c q vff d 2g2 5 21o 74z d d5l
135 Iné záväzky xo 5gs od wpr iq szo 5z 52p ta evf zj 85z y4 u7n
136 Krátkodobé rezervy dqe rz4 yib jgn flq 1yn
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2w re9