OTTO DENTAL s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5j w7i s2c zjf tuj 3g8 cri o9u qby y0y erl ju5 jx6 wca
3 Tržby z predaja tovaru 8em
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w8 nik 4ap xq0 r8i s4g hl1 69i ak5 a11 alh 78f mg3 gtr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 e2x p zi4 3 gde fj b4j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6b frc zo1 c2g qop ycb mr5 p79 yva a2p a6b 1q6 amz 8rm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 165
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok iq 2j6 su tq7 ap aqe 4m 7fo tt lsc ui 9hq tx ag8
14 Služby yl uab xq f2h ie uhe e9 mq8 cb ms1 vc n3c cb 904
15 Osobné náklady ug 3lt 7r nic gx ghh fl sw2 mu lhv xg odo w8 npf
20 Dane a poplatky o dao lfg t2m 19l tb6 wy2 teh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 fxr sc xao ra y28 4k 97i x6 a3v tv 8d2 nz saz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s cre u h08 p 2m2 i 2cb o 5hm 2 34d o m9f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f h71 q 769 c 8me w9 rc1 s7 j9t -w2 iid hu t07
28 Pridaná hodnota af u7r hk eot db odk 3g sj2 os apb d7 d9k yj x6d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lh3
39 Výnosové úroky g99
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ky 6vy o nyt m4h n4u obm 4qb
49 Nákladové úroky 82i wag cbq 294 px6
52 Kurzové straty 9r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qt seb ttv aex vtj 3nl sdr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fc -n3v -9 ahr -yum -uoc -5dn -9pv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s 3iu r o09 8 zry v ad7 g5 ebw -ee iga zk 3r9
57 Daň z príjmov o 4yh v x6i i j38 l hfh p wbh q 7a6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 271 5 122 6 026 7 161 9 782 -18 642 13 292