People First s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 883 8 348 25 587 36 636 16 390 23 598
2 Neobežný majetok 2 ad6 c 446 f 8o1 o fdf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 562 3 750 3 000 2 250
12 Pozemky q kjb
13 Stavby f kxo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e 3ft g p0b p 2vu
33 Obežný majetok b kgv f rx2 vo kas gl 2nc sb 59j 6t hqf
34 Zásoby súčet 5 b9m g 9x5 k jco m xi3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 u1i 7 2vq x q8w gx id7 k 78b r j11
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v jnx r blk 87 o1u q uyt 9 9v4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b pzh
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 500
65 Iné pohľadávky av ogr 93u tmc 5y
71 Finančné účty 5 128 x zfl in eau 94 hna k waj s3 ph0
72 Peniaze s 4sl d mai 7o y8o 19 bjb l z86 5j 58f
73 Účty v bankách hfl 7h
74 Časové rozlíšenie súčet d2 2a
76 Náklady budúcich období krátkodobé 05 oo
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 3gg e 1bd hl h2s qq fpk th px5 n2 e3v
80 Vlastné imanie u o0n -0 xeu -rk e7e -0v igq -z1 db0 -lca hha
81 Základné imanie súčet 9 65e m 8cf n wcc 3 9c5 2 5ai u zsg
82 Základné imanie p rw7 v gsb t hgu c fvl u hav 3 2de
86 Ostatné kapitálové fondy 2 sq9 gu r2k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6 e9p -fw n5d -oe yvn -vq qaz
99 Neuhradená strata minulých rokov -r xao -ph 1yp -zj rsu -e8 h2q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 e7r -g xwp -fg bxc -b1 4k3 -ux mm2 -ra 602
101 Záväzky 4 eoh e5 yqn 4z hlz ogs e5g zg t7e umf giq
102 Dlhodobé záväzky súčet tq f9t 9ux 74m qou 618
114 Záväzky zo sociálneho fondu 48 9ws
122 Krátkodobé záväzky súčet h wtv h ccs uk h6w 8gx 0lh xp 4yv si3 8w6
123 Záväzky z obchodného styku súčet ojk y0 7 7r6 6q u3q 7i gjt pa jsp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c7g tr
131 Záväzky voči zamestnancom z 9q3 9 cky 0 pel wb soz uj tau e6 exk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q yii q rgn
133 Daňové záväzky a dotácie o6 t1x g x7z l id5 87 xgw mu 1fj
135 Iné záväzky n7 dr quj n0 8wf w3 i6p lu p7r
136 Krátkodobé rezervy 0b7 lu8 j zy6 j qf3 n a3c a 0k6
137 Zákonné rezervy rko ecg