People First s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 883 8 348 25 587 36 636 16 390 23 598
2 Neobežný majetok i x5n p pcm a zv8 4 9u7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 562 3 750 3 000 2 250
12 Pozemky n k2w
13 Stavby z kgd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v 7kw b amw 4 jh0
33 Obežný majetok 7 8z0 j rqj 49 b5l 85 uty 6o 8u1 hn v0s
34 Zásoby súčet a s34 1 9rw d 0hb v 1gm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o pqu u 7ku 7 owi qe uxp v 2bv m prv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e zgq k lu5 yc ozr v qtt x ynd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s xka
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 500
65 Iné pohľadávky r7 xup 3nq rx8 0i
71 Finančné účty p ckb p t31 n8 3uf t0 ra0 m ojr g9 mh4
72 Peniaze r 5yd a 6mf jl mr1 3y ty3 3 xi3 si y2k
73 Účty v bankách fjo po
74 Časové rozlíšenie súčet kj o8
76 Náklady budúcich období krátkodobé il 8h
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y jqz z hvh i4 prf 3o caa cc coe 3v uqv
80 Vlastné imanie o nmj -l 8ln -p8 fau -cw by4 -kp oqg -2sg lh1
81 Základné imanie súčet 5 x7w n wk0 x fpn c zyg 9 fbc k 3fz
82 Základné imanie n pdk x cbc l ak2 d vwq x wrs f olr
86 Ostatné kapitálové fondy d vsv tr ryj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d 0ol -l4 dh4 -hf 6a0 -sl gdf
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 45o -sl x6j -6k u1l -dg e0t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r sd9 -h 7et -8k qr3 -e9 ui5 -kb wo4 -91 q66
101 Záväzky o ucg ia owj 7a vmq sa8 gr9 1a g4o 8la kxr
102 Dlhodobé záväzky súčet pb 5z6 ur1 kdf ukp xca
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4g tge
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 vi6 a q5w lf 03e 0uc xg2 ws wca aau 0vy
123 Záväzky z obchodného styku súčet p8j 9q h t0w e4 kff pn 80p cg zv4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v7s st
131 Záväzky voči zamestnancom 5 qen l eud 8 ydm hh ybs qi dti 1c zgi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 dcf u s9i
133 Daňové záväzky a dotácie o0 gtn e xi0 s ade 8x 6j9 f0 icz
135 Iné záväzky g4 9j 6n4 wa 2a0 3w xqp f9 o45
136 Krátkodobé rezervy 1fh q39 h 0mf 2 khp p q0k t k9n
137 Zákonné rezervy zyw 32f