ADRES SK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 012 h6k lvc 0y5 u7b wbv 5y0 2gj ht0 0r8
5 Tržby z predaja služieb 141 776 308 023 275 059 215 627 150 549
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jn7 l1 j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tl9 yr0 4ri u64 x3r qgh h1z mfb dx9 f2o
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 my6 gf d19 b y4e 8 2bm m h3u
14 Služby w1 gde h58 qc4 p2y o33 2kr sak odq 9ai
15 Osobné náklady s b5b ca o58 wi ib2 un e30 rh tp7
16 Mzdové náklady 8 t3p
18 Náklady na sociálne poistenie 2 112
19 Sociálne náklady vf4
20 Dane a poplatky otr qn7 x4k dgb vvt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fis x1v nkk zjf fsu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j0v 12p gy ow2 mg n9a gr lw4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti af 91y ud td4 -1x 0jf -jx n3w -l2 2c5
28 Pridaná hodnota 6v uwu 1k jk0 0y rv0 h5 ty0 qn 92s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wdp ki1 ewz m0f 6 1ke
49 Nákladové úroky q9 9zz z x63
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gdk dvu pf9 s1r y7e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w51 -6nq -ixn -x92 -w oht
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l1 v6j v9 74e -b5 0s7 -l8 0ir -ew 465
57 Daň z príjmov p hj0 h 5m9 bku y05 mc5
58 Daň z príjmov splatná x xdg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 752 14 863 -14 837 -16 725 -25 120