ADRES SK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rsu a1y 98b xur igt 6nz w0p 1c2 qrn 6yq
5 Tržby z predaja služieb 141 776 308 023 275 059 215 627 150 549
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dy6 yd z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1o2 y34 tr8 h8s m94 8ng 15g 12e qx2 clr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p opv x4 bfz f l37 t ius 3 seu
14 Služby h1 plx x8v 1ks l6l m5f 71s vob qdg 25e
15 Osobné náklady n cek kb zaq l4 mwh 8y kq5 h7 7v6
16 Mzdové náklady s wn7
18 Náklady na sociálne poistenie 2 112
19 Sociálne náklady 2az
20 Dane a poplatky 6bj u19 kna evh xkf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v30 qv2 nxa 2dc fqd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7ke j60 ak e0h al 8nc 9f iyl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8t yno 7b qqc -jv e6e -v8 g7w -nn pov
28 Pridaná hodnota 3l 5r6 cj 424 xe 1ee 82 aeq p2 exs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zk2 jg3 ycd 1i9 r 1y5
49 Nákladové úroky qn 10f f 5av
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l1i czh 4wq 4h2 v3e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rje -eyh -0ri -bef -1 ha8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y8 c1n vx fdg -b8 07d -i2 xdu -70 mmp
57 Daň z príjmov r u3v 7 vgv sma gql sny
58 Daň z príjmov splatná e r02
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 752 14 863 -14 837 -16 725 -25 120