ADRES SK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rja k5b 2zq l5e 0j2 35v wgt fga 0nj g3q qd uzd
5 Tržby z predaja služieb 141 776 308 023 275 059 215 627 150 549 81 514
7 Aktivácia 5 5zy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6pn q0 y p 9u9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yew 5ay ajn i54 bky aq5 9vy 1oh yug usg qt 3n8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y 60u kq wgr j 909 9 csy 4 jre b doj
14 Služby ue 497 dbo jpi 67b ra0 34n fea wsa r71 uc 446
15 Osobné náklady 2 fkf q3 0im gy 0vt vh icc hm 8pp 39 ms2
16 Mzdové náklady d uw5
18 Náklady na sociálne poistenie 2 112
19 Sociálne náklady ggi
20 Dane a poplatky tya yj6 iwz t8o 6pe mxk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1f7 rdk 21t q7h 3bx rr1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iq6 0cy qo 6d6 2k nip ir yll fo1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q7 7w0 pd 67d -4h 5pt -2i 0ts -to 29a -lc 97s
28 Pridaná hodnota t1 n9l bk pr7 l6 7w2 o7 l4o d1 brf 0 fj9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o29 9l3 uy7 sbc f 7ta z v51
49 Nákladové úroky ks 75d x we5 z opb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lev vgi 256 7kz yqk 8pb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8qp -ul9 -g43 -wjy -f 8ah -j obi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jg t5m yl s2r -t9 nm0 -eb dxd -8r lq9 -w6 9f8
57 Daň z príjmov c bwh l g83 vmh rxs bxb
58 Daň z príjmov splatná 2 797
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 752 14 863 -14 837 -16 725 -25 120 -16 273