JLJM, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 11 368 24 045 11 898 17 510 25 580 23 189 16 222 17 062
2 Neobežný majetok g 7d4 9 jdi t fc1 3 m3f 3fo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 062 7 145 4 595 2 045 433
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h umz l 2xr r cee z cgk 5xo
33 Obežný majetok hp ap2 x7 wvi qi y6e y2 mg2 72 oij 5z 1q7 m4 sfy ni n26
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c 0wx wk wtr jzq qlb r mec a hzh j 3lb z ejv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k a9g lw frr b3a bvw p 74p v nuo a wgc u 5lv
62 Sociálne poistenie yg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2e
65 Iné pohľadávky l
71 Finančné účty g hzt l pz1 pd qx0 ue 6k6 nn 5xz 3s uxd ig qg8 u3 omz
72 Peniaze 6 cr1 z qrj 0x na8 76 wlf 94 9ro qk 52v tm ex4 sa 215
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY de 8w8 x3 nvm bc zl5 68 0xh tl vij jf v98 x9 g9c p3 csg
80 Vlastné imanie 6 ckr t3 ds2 m3 r49 ha xhr am 4fa 94 1ca xh 45c ax u3d
81 Základné imanie súčet u s1m b dko f txm b nkb a ahx r q5l g vpd u lq4
82 Základné imanie u 1tv i pzs g rc5 7 y9g n e26 y 2d2 8 i3x f 5fb
86 Ostatné kapitálové fondy ag j2 43
87 Zákonné rezervné fondy 5kl 728 w91 egv t5t tzo bfo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u zhl u kew o sam x jqo 2 9j4 t c3m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b 3nr 6 ps4 p 2is i 7pb s 3e2 v pqv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h esh f mqs 810 5 43b c lom a acb xo8 4 2yu
101 Záväzky 7 wgy 68 568 s3a x dxm x 7m6 h k9o p f3n 3 x94
102 Dlhodobé záväzky súčet s9 0j mb4 4sk ieg
122 Krátkodobé záväzky súčet e lz1 ws hts 7h9 r q0f u 0um 4 y60 w xi0 i 56o
123 Záväzky z obchodného styku súčet d uar 8z 9d hr y2 v xxj dlr hn9
131 Záväzky voči zamestnancom b awa 6 tgv jsi i is1 i 47j 4 s54 4sc v fbb
133 Daňové záväzky a dotácie 07m f agh hvw 3 tyh z ddc p tl4 dvr k tvj
135 Iné záväzky 2n 6vm qm