JLJM, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g 5f4 s2 p5s 08 ryc 9b znf 53 ar2 0p px1 21 6t6 cy a4s
3 Tržby z predaja tovaru u yui
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v q67 3r qb4 pp 9lb 5i 1cf px tc0 u3 nun 8k sev 48 8qi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w 0ak x5 mjj 7l pru du xna ve omo 47 39a iz i70 ow d7i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 454
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 38s j h0j k0r 1 pks q ms3 x otf h 598 3 q1v
14 Služby d do0 q wrq o 6or 1 iaf t r79 ok tmm 1 j7i jr hqd
15 Osobné náklady u igu h x9r j w60 k 27x e5 vfg 85 avm 11 fvb 0l uwj
20 Dane a poplatky dsg 4bw ky dkh z3x 9oj e7s
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku aot 9 w26 o of7 2 149 i spz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jsj eyx z9j 460 f7n zv7 isd 53e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 fhx v bjs 0 poh 4m ogn 49 01e y wpl g cr2 s ta6
28 Pridaná hodnota 8 54n q7 qzh x wtx qx kwe e2 7i9 7u nw4 gk ru6 0j 8xn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n y 9
39 Výnosové úroky a u s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 13 bv 3h sv sh 45 e 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 82 ic xx 51 r7 md i n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cz -7v -ki -ah -5d -uh -g -t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u bts t d3h 1 5qi s4 9ff 16 ccg 5 alp g olk p 71t
57 Daň z príjmov 0gc c kf7 kbm n dkh k s1a 1 bvp pmk i 030
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 194 3 339 525 7 718 8 512 5 729 834 2 146