ROGERG, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 28 501 35 042 33 322 34 183 39 315 41 223
2 Neobežný majetok kg wvi nn 1s2 s7 5l2 si 4oo dc tny qn pe0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 501 32 348 31 848 31 848 28 543 25 241
13 Stavby 5o g7s gh loy a0 yjl m4 7y2 61 x69 v0 rrm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9e khn k bns g 8t3 9 43m h bm9
33 Obežný majetok s n29 2 2qg k t05 u qpr cv d6b 9w udy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0z ce4 z qlj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 8nj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 2so
65 Iné pohľadávky 11 f6h nz
71 Finančné účty 1 7oj 3 7em f 0k4 8 gin q7 4kn rn ebu
72 Peniaze j nty k mvw s 36v y 5mu ko 76o g1 dx1
73 Účty v bankách nk0 b7
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY je rla 6x olr re mdt ey u0a 7c meg zz 56o
80 Vlastné imanie h 6yv -7 6u3 -y ee8 -n ars -1 42z foo
81 Základné imanie súčet 7 2os 9 wq8 8 h33 w byt m ku6 d 6wa
82 Základné imanie a fci r xf2 s yce z idf n 143 g wyf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sy1 -3q xdi -o 4xb -ft 5zp -g zg9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xap ib6 0 ifj
99 Neuhradená strata minulých rokov -loz -7k 25f -3w tte -4i z6j -79 khe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lmf -j 3ot rpu -9 hpn c xat i foy
101 Záväzky 7a e1r py jix in pc8 pk 2um i2 cif mn 9tf
102 Dlhodobé záväzky súčet g q48 c 8oy
110 Ostatné dlhodobé záväzky z uub s ccg
122 Krátkodobé záväzky súčet bc lsm 4q w67 qb jbw fi 5hf 86 oy9 2b 3kl
123 Záväzky z obchodného styku súčet be4 fsy -rbk dib
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u1l lu7 -9e8 pqv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jq dmu af a52 c2 bfi sv 430 cs cjt
133 Daňové záväzky a dotácie 3cc grv 15b 862
135 Iné záväzky 26 fyc