ROGERG, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 400 14 387 9 306
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h b4k m v4n ig hon c egf
5 Tržby z predaja služieb 5 400 4 800 387 9 306
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu iq 3z1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bk8 e v08 f k1h q 1nn r sb0 r vfa
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x uj4 1y4 v ell n qk7 4tk
14 Služby 6 gqq f znz 8 hep 4 ahs c tgq
20 Dane a poplatky 5c6 uwx 0ek u9u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3fs d 00o s cty g yfz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1ll k gx6 a a14 w se2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z xwf z cn5 i 9vy gp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -jxc -9 0z9 szb -u k4p q x9t m 39h
28 Pridaná hodnota -q qwt 0 tg7 tvw -g 3gy 5 dxt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vqi 7u8 5r7 s8n 8b1
49 Nákladové úroky wso qlj 263
51 Ostatné nákladové úroky tk7 epi 2qi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d 1o ir0 jh9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p82 -wb5 -jbm -fa5 -w7c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -tch -q fef reo -f rqo 5 mur g kh8
57 Daň z príjmov bda vne bin pw8
58 Daň z príjmov splatná fpm ktp wxx opy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -399 -9 703 168 -1 880 5 555 1 423