ROGERG, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 400 14 387 9 306
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j 1h5 3 t1q 3n 0v4 w 9s2
5 Tržby z predaja služieb 5 400 4 800 387 9 306
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4x rcn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 783 x lct w yj7 o clj 4 sfu t dod
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 uag ikv i t57 1 b3t gfv
14 Služby a 5o6 0 yd5 c dwa f lpo 6 qur
20 Dane a poplatky gpa nzb zit vcf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2fp j x41 d 1zq k 5ld
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku wfn 5 x1k t w52 u l5z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d k6z 7 j61 a z05 4i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vny -f uiy glk -g iac n g8d 5 c5p
28 Pridaná hodnota -t sr3 3 wv5 2sv -l 990 s p58
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yxo 2is kgz 0e2 cmg
49 Nákladové úroky 39u 8hl cbj
51 Ostatné nákladové úroky 7x4 8k5 lz9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z ct 1ov 5lm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8lp -n5v -rnd -xnt -e8a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -c1z -h 9sz 6ew -p ppo 4 lkz 2 lse
57 Daň z príjmov fon ajc kit lcb
58 Daň z príjmov splatná 8yb wem feh inm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -399 -9 703 168 -1 880 5 555 1 423