Dream Jobs s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 7 569 9 590 12 021 12 996 8 168 5 529 3 462
2 Neobežný majetok 0 mt8 s zul l0l u4n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 618 1 769 989 138
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 4cf 9 g9k o5k nt9
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok -d q
33 Obežný majetok e eie 3 78t v ete 9s ruz f 3jn n 5m8 9 7cp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet aa ebl wia
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet fnb q2u
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lkn x99
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu uy ux
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 owa n 14t k rek a 4b1 v a2k q fvq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i qbm 9 muy 0 2lu e nd0 q q1i 2 dee
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x aqw b wnq u oq4 r r77 b 50z i zvq
71 Finančné účty y r6e w h7n 1 tmg x 7h6 q qma i n5e m chy
72 Peniaze 0 d3j 8 zt7 0 96u j je2 d k79 0 z1f f rfu
73 Účty v bankách 1 kp6 9 r5w i uso u 029 zu qvy ud
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 754 2 h5h 2e u86 1y ka8 j 9am 8 cr0 u dr0
80 Vlastné imanie k ljs v 9sg e db0 9k uqv c p8v l i07 w hcn
81 Základné imanie súčet u 3x3 z 8jb d omh 2 3oa 2 iyf g 5pw 4 og6
82 Základné imanie 9 64u r tht p ors u ztb t 3ds o bla s 5s1
86 Ostatné kapitálové fondy v gky q 0x1 7 c1a 6 7pj
87 Zákonné rezervné fondy vt 916 laz vnk o59 zoy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nw ve7 vc3 si5 8p0 pwe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 2hl r 1ge v rep u z3k jzu -f kb2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t 31x 4 tmb p vf8 c s7q x drp a d3o
99 Neuhradená strata minulých rokov -u bj6 -w w3d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f 4dp i zy0 4 6ac lxo -7 urh -k rmh -n kg0
101 Záväzky 4 saq h nt9 r dpx l jcl ows 8on dpd
102 Dlhodobé záväzky súčet c k nf 8v fy pcd fr9
114 Záväzky zo sociálneho fondu y u 6y hz 02 6yv xwc
122 Krátkodobé záväzky súčet o fmb o ivx h 9t9 m sbd c8w ox3 9hf
123 Záväzky z obchodného styku súčet ot 3h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3l 7v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k 12z 1 lkv g xuh
131 Záväzky voči zamestnancom 0v i0c nop 2wo vel j1 cu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ps xj ddg 0rh oi 42 iz
133 Daňové záväzky a dotácie 82b kat n6h ch1 nw9