Landco, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 83 608 4 166
33 Obežný majetok mz 77o n dxz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 cnl
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5 000
71 Finančné účty t6 u1q q hhp
72 Peniaze 30n g ot1
73 Účty v bankách 0s g7j q 49j
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0j 3ja 4 fk0
80 Vlastné imanie 4l 2cv -lb 02s
81 Základné imanie súčet l fbk t 3re
82 Základné imanie g 0ko u 5pq
86 Ostatné kapitálové fondy 25 3dl li gdz
90 Ostatné fondy zo zisku xh2 yjf
92 Ostatné fondy g2k vvg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h -vs yte
101 Záväzky 97 vna
122 Krátkodobé záväzky súčet 9z rl3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 78 4an
131 Záväzky voči zamestnancom 06
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mv
135 Iné záväzky rt jvz