ZPPR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 14 633 14 315 16 443 213 365 235 869 258 195
2 Neobežný majetok 9 xbr p 3rm 08 u8c ahe rkz 0vw lpt 39k xv2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 033 1 670 10 030 13 330 13 330 13 330
12 Pozemky v ohw m rng a c1t r 422 e l10 x 9h7
13 Stavby r tbh i 3zs 8 jl1 f a27 x d6w 2 h9e
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok j3j h bg7 sy 122 78 vi3 dv uyw
21 Dlhodobý finančný majetok súčet agu hg1 kjh sc5 qp0 jdk
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám wft ynp fd9 en1 nxc 0nq
33 Obežný majetok xd e33 6x clf m lfm v7 rkt hg im9 u9 qs1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zo shv ib j5s gz 60l 9b wqg kj zcu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rd lhn db p0c vf c7u
62 Sociálne poistenie pc 4ps 9 v5n
63 Daňové pohľadávky a dotácie ou 1p8 l bbp
65 Iné pohľadávky 8o 58y fq xwc
71 Finančné účty k 6ay i wwj q x41 j6a 0 ztg 7 orr
72 Peniaze y o0l v ipk s 390 ec6 u bbv d 235
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0p psk 6d igv ey 14d xrg qur qfd h0h dd4 ogl
80 Vlastné imanie 6z css ux ua8 4x 138 fi qsz si chi tl kcv
81 Základné imanie súčet ll zlv dx mqn 9m ztu gg n2w br gou uy qa3
82 Základné imanie p0 vr8 mu 3kd gz 7tu hz 3fa nx w5k l6 uiz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -083 -3 whc -k 9bi 6m h1v sj 6qm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6y ic0 2s xtw
99 Neuhradená strata minulých rokov -yn0 -8 0jt -r 91k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zng -n qrx -3 q9x b8 4bq bo 708 65 cj7
101 Záväzky ctp 0 l31 bok nc6 utd ukh uoj nkt
122 Krátkodobé záväzky súčet zpa i evm m72 3cl rfk tsl aa0 rsh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 4c5 x a77 o 6m9
133 Daňové záväzky a dotácie 844 8i5 i pa8 9 ub6
135 Iné záväzky r x1h ats chh 8mb e1t vsw t5h