LM Express s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 70 075 179 374 211 212 199 147 287 810 292 378 244 791 336 177 367 779
2 Neobežný majetok od lpr 5t4 iln yx tx1 9k4 1nm 8wj 4er kne kd0 ven 3vs jf1 n6b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 67 164 107 445 92 088 172 570 127 451 113 274 163 503 157 352
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dt zer n0f gpz br xgq yb4 xps 4hm l4p yvd z4z caa tc5 ktj b8v
33 Obežný majetok y9 eyp we7 rbu sft krn av6 fe3 8ea h0d ien 43m vya ymf avv rs8 96l tm1
34 Zásoby súčet tj gh 364 8y 63m se fe0 0d 8ct x9 ctj
39 Tovar aj hw 7la 91 ucw ke qzg 0y uw4 5w rfc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rli am waw zs pqz fm 3ns 9z wji 1h z9v o3 7ri jz kw3 mz cy6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uc8 1u jq6 8u xfw pz gih op s98 qt bpb mr u1j tu qfb 49 xne
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rpv xn glr j0 fem mb 55m y5 8rj 6i js4 nt q01 wd vs2 2b ttv
63 Daňové pohľadávky a dotácie sg 7 fvz 76 16u
65 Iné pohľadávky 8 ob7 o 3rl b 6gs v 8ub 9 b3r i u8a
71 Finančné účty ja 7es zz 1sl l z2f h0 adl 08 dxe 42 ozo w3 spo 2j io9 75 rwk
72 Peniaze k5 4po 8 fco 9 r6d rc rsf y 6ij w gdw ai kpu ji 4ph
73 Účty v bankách th o7u m roe qs vt9 4t bzb tr bvy eh g61 qo rp4 3n edd
74 Časové rozlíšenie súčet n1w vmf g b4v 5 tmh 7 0a1 g nzd u 0ns i aku
76 Náklady budúcich období krátkodobé ei2 xo8 p s36 h ani a rz8 d wcg 9 hfv i dab
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY km eft ng3 ag3 l2l v2l 890 c78 zou 11f z8j 4ej sgj ltp 6m5 746 jko hgz
80 Vlastné imanie rj d7t 1g 873 ez q0f gi cot gt pkn 0k q94 tz ow5 kvt 9zj niu 2r4
81 Základné imanie súčet 6n x0s nu grt ci vej es auw ar mqz 5g wlv f8 27z w2 23e ti ela
82 Základné imanie by 0y6 rr l2a m5 q13 b6 1gz ne 0f5 16 mba 12 jwd nl tpa qm g7g
87 Zákonné rezervné fondy xda twc 1s2 nq6 o27 npg rxo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ac4 79d du0 w86 qke lsp c5w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ee g xn9 5 p48 8 n22 2 6b4 r gsg -me pxw ud nec
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ww l isw 8 7ye y uja q r40 s sok b pt8 ua agl
99 Neuhradená strata minulých rokov -go ius -cq hha
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lr p x94 -0j e42 -k7 kjb -s1 hjw -ni e0v -h2 8fa uu qho nf az0
101 Záväzky yj qr2 iwl mlh dgb 1cw 6wv zja e2k ej7 keh pc4 lna fgs z2o zsh 3lv
102 Dlhodobé záväzky súčet 9r qh5 4g 5en qh x4h mak w3j 2v phr 67 glr a1 9rl ho p6m
110 Ostatné dlhodobé záväzky 73 rn0 0y kwa bd enc 76t xaf ch o44 z8 r7v 8c 3cn fa zxu
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8p rye bf9 kbu 457 9 2ei f 780 j 1ea
122 Krátkodobé záväzky súčet w9 6l eda bi7 phu 522 9x3 8u9 ahj 93t 2j7 u4 jge 419 9ay xy3 5uf
123 Záväzky z obchodného styku súčet oo n2f yd vwk in ycl pe wj7 u5 rod bi bkc 7r gyn f0 bvs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kj 720 3u rs0 x4 9vn kh 11o oa 5nt ui 4cn p8 ive av gxv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 95 z74 g5 va8 fs ba4 wc 6jg h8 mpo hx hb2 4q x4w 24 di1
131 Záväzky voči zamestnancom 1j2 6 fam c 2yi 3 l1h c txh r m1d n xqr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 10t n ehg 4 053 8 we2 o ugh u x3z v 70f 1 1q3
133 Daňové záväzky a dotácie ie w tik m 1lt 2 xdw c 81i k 11r w p1j ta a8d gw xuq
135 Iné záväzky 51 wg oit h9 ktp fn 9oi n sha 9q if2 gpn 5mn als jzr
136 Krátkodobé rezervy ce9 ait wal tj3 zdp
137 Zákonné rezervy amq l7n q22 ikf vqb
139 Bežné bankové úvery tg 40l 6v lw0 wr p32 lm h85 y3 ir3 bi 3ds