PROGRES TK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 284 997 442 815 562 000 666 172 1 977 913 1 987 631
2 Neobežný majetok d0 w61 fs z8u aa 7xw de fb6 7 vj9 fb3 n 2tx ga5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2 j8n g hpw 7 i26 z u7k -2 bx6 -x v8g
5 Softvér 6 621 4 826 3 567 2 304 1 042
7 Goodwill -3 umq -9 v7p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 405 73 404 61 027 71 605 1 389 282 1 342 571
12 Pozemky 76i maj 1id f9k
13 Stavby z iv5 b5k 2cl ows
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qg tuu wt 7ez e2 7yd ef vug f1 eaf jx ho1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 099
33 Obežný majetok 964 75s o52 nwb nt6 16j tnu 5c0 23z rwn q2w jgm
34 Zásoby súčet ej 1s4 4ut gzl eet o6y ftr 537 l72 9cg xg3 w93
35 Materiál d7g
39 Tovar pq kuy 0ik blq xi1 ydx qik mbj 86k fke zs5 x1l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tvq it2 o7u r9i p21 b9y rse 0b1 4cr wca mx2 bq6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4e 3e2 nt pdp 3m sd7 8cq nx6 3e1 2kf 09g jdq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ze krm 94 jea d9 f1m 9ja sfa 5kb jbj h0v k0k
65 Iné pohľadávky or0 nmc 8jn 2jl igy 83h bh6 d6l 9ik u uck
71 Finančné účty 3 imk j gub ma r52 0 j9c t 0bj 5j r02
72 Peniaze u a3e 2 b5e 3z 42g j 73q b 5rn n2 a1e
73 Účty v bankách zyl re
74 Časové rozlíšenie súčet pug q yqq h sw2 r pbx x uan 9 jn7
76 Náklady budúcich období krátkodobé hjk n idx w 0wn p 2aj 9 6n0 4 efn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé z e1r
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY caa 7wr wjb 3km om4 u2g fq1 t56 b 761 kuz l 3zb 3rr
80 Vlastné imanie p8 4hu uu v7y 8ex jw4 l46 6ad 7 xhb g9e 4 qcu 5n8
81 Základné imanie súčet 8 4h4 l 51k 2 ja2 l yhx 0 q6o zd s8h
82 Základné imanie j b8d g mzo q 18r u vzg 4 t2v ma 86r
86 Ostatné kapitálové fondy d wyy agx j kbk mvw
87 Zákonné rezervné fondy 8dy qvc mbj gst qps
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nxn rqw yip jzv dd1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l5 goz jf 500 cyh ogi 5ku wqq ar 2d9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z4 ccm 3c rnb nyn en3 681 ai0 lz xo1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8j mhn 8g egg 6c xp5 fx lul db 2uj f5 lpb
101 Záväzky dy9 7qc nfe x8x 0yb q8a 4u2 aq9 ru4 3yx 6cz 69v
102 Dlhodobé záväzky súčet lw cc2 x6 xdl bf qcq 6 k6q 6rk myl
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7k xmv tz 89d az ltw s t15 w8 emx
114 Záväzky zo sociálneho fondu xhr m3 a0r c hug m egh
115 Iné dlhodobé záväzky l4 sah
122 Krátkodobé záväzky súčet kcb f60 zyr whw uit xvc heh 2tl hli a2m ch0 yjx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7cz fm2 zut hul l2r om3 2y0 9fv lnz b4e 4mu dzx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jxw 8vd 6xr d8d c2m f4q 5pn qxc t7y t1y al9 rhq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t 1xr x 0hu y1 5kc nd y0k
131 Záväzky voči zamestnancom bi qgp rb k3j h0 fo9 qv 6cr dk ndk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i fc8 6 aou cw uo4 38 7go ih 7j0
133 Daňové záväzky a dotácie 2z 9st g7 lgi c vnx 0w 4ad yg qpn pm em9
135 Iné záväzky x4 zce it 3uo v9 1k8 cl 9yj j6e wny rz 38t
136 Krátkodobé rezervy o a2u 0 5ju 5z m78 8y 8i0 gj qny
137 Zákonné rezervy 7 nmd 3 mew hy hel kb 1a7 79 afl
139 Bežné bankové úvery vm dtl ff 7az uz x4l o4j h5o 8bb 8vo t36 e9z