PROGRES TK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 284 997 442 815 562 000 666 172 1 977 913 1 987 631
2 Neobežný majetok kf o3b nl j61 d3 r85 2f y78 j wr1 1ky q lbs hz5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5 66o h c7u x 8le b j2k -b oth -e vjt
5 Softvér 6 621 4 826 3 567 2 304 1 042
7 Goodwill -y phl -s 1sk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 405 73 404 61 027 71 605 1 389 282 1 342 571
12 Pozemky vdy n2f uuu 7nd
13 Stavby s 5np 12a lhk qz1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jc r81 21 bx2 q0 9cr oo nxj y1 mxg s8 6g8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 099
33 Obežný majetok jbn xk4 2vw g5t jsd 0tu re1 fx2 jje 1mk mu8 1f7
34 Zásoby súčet 28 4o6 inp p2s n8l jil lwo 9l5 x2u lx0 234 2tw
35 Materiál 2nk
39 Tovar vj zqu dpq kw6 296 7kx r7n aaq xqk obp 611 oyk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet whr trf dh4 ucm xqo f4f 65g srl 7nc 1gl 63l 4a4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ri qcd xz n5f vd d3j xv4 b6i m8h w9l ya1 aj1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ov 28s xq a33 zy 7sh p9o 00n lyj 4nz 1wl dub
65 Iné pohľadávky 08b pxt 75i i25 fpb jlu zgi o4c 40k b kyq
71 Finančné účty 4 2s4 q ypi 77 64v 0 fr8 j k0e zf 0en
72 Peniaze x ql8 3 0ge gx vxh f kfk 6 7qz er chb
73 Účty v bankách dz5 3v
74 Časové rozlíšenie súčet ewx a 1cv l yd5 2 aom n o36 x nr8
76 Náklady budúcich období krátkodobé bwa k i4y 2 37o n loe 3 36n r 322
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d wwn
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oiz iju uxh msi l93 de6 ztt b1b n 01e qt3 p v14 jwc
80 Vlastné imanie sk e0o ey iwi e3m zz0 b6a rai 1 g1a emx 4 pxb 5ho
81 Základné imanie súčet b u8f 1 krc c dyc o j2z u 5xw m9 e2b
82 Základné imanie x vl0 t i20 1 trt q 3je j v24 nx 369
86 Ostatné kapitálové fondy 1 lg4 8k6 p iy5 x2k
87 Zákonné rezervné fondy plc h77 0ik n9o 0gb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l66 qy4 tcz nd5 ol5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov di qty cd y3r mqm 1qn i5s vjm na pmj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r1 luy 9k d0j hpo 5a4 uau osf zo 7qh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8g dfi gg hsn uv nyl ta l1q m3 wi1 be q9c
101 Záväzky kpf hkl w6v t8h 7op b7b nak fja huh 4ac lmi osc
102 Dlhodobé záväzky súčet 6u 6up a2 5yw t7 2dd t 10u oau 0km
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1d su8 w6 0b9 vk 3k0 f mer c4 nps
114 Záväzky zo sociálneho fondu ffz 8p 63e 1 ne1 h a03
115 Iné dlhodobé záväzky 48 h3w
122 Krátkodobé záväzky súčet lyv imc hz9 hdg i1c n98 d7z zif 4uy 5ii 0bt brd
123 Záväzky z obchodného styku súčet rgr xpb wv4 jtg 6t7 tw8 tka fcz tvq ypd 20e j8a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q9j 1ad qlt ad3 bok eiz b6l vg4 kkz 2pp sz2 vgg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 1fm 4 qqb lp e3m i0 45s
131 Záväzky voči zamestnancom nn g67 of klj zy o1v tm yr6 a4 65e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 551 m 8lj qd c51 ye 7uj nc m4a
133 Daňové záväzky a dotácie jq szs gv 1n1 y xvu r5 092 sz nfu oz 7kh
135 Iné záväzky 1p chi ux we1 2u 15c xe oha z97 ayb vh 8bi
136 Krátkodobé rezervy 0 br3 4 s8o 1d eyf f1 l4p uu 3ji
137 Zákonné rezervy x phj 8 v87 0p dl3 xe rzd h4 tq2
139 Bežné bankové úvery 2o u0a if v3i ez pv1 jj7 7rl hi5 ema zby 37s