PROGRES TK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 284 997 442 815 562 000 666 172 1 977 913 1 987 631
2 Neobežný majetok yx h37 gt 064 a6 3vq uz zoc p jx2 fe2 k grh 0bo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet x ytm i e9r 1 d2k a vl4 -y e1x -w zpp
5 Softvér 6 621 4 826 3 567 2 304 1 042
7 Goodwill -7 9mg -r ull
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 405 73 404 61 027 71 605 1 389 282 1 342 571
12 Pozemky pn5 aqs 4yz f8s
13 Stavby f kio osk q38 lxv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rz x71 xp sr0 kb ocu 0x mo8 5d 0i2 6m sx8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 099
33 Obežný majetok adr rch 2ji d7w sgv 0aa hq0 o57 17x yw0 0nz b25
34 Zásoby súčet xp zyj rzg 22s 9tb pl2 a6z 1v9 b6q 5pp 8nn i7x
35 Materiál cte
39 Tovar ee 4su r4u hd6 g95 axj fge z9s 7py 2ap vep pb7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cos rxu ynk a07 txz xev 2fv 16c r6d zc1 7nj 99e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 51 ras 8l itj f6 pgp 04b 4dp 6d9 m9u 1tf xvx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mg oy1 pm gkl xz g7b zrc 8jk yr8 pbw exw rmj
65 Iné pohľadávky 7hh 88w ke6 zl4 dxn llm qt5 6od 3t3 p rxz
71 Finančné účty o 5c6 i x08 gl 3ha w m4i y rqu v3 py0
72 Peniaze 9 jhr y eqd i9 5r0 6 2hr 7 7lo 3b mdd
73 Účty v bankách ojx 7z
74 Časové rozlíšenie súčet 00f d ls0 f u8k 0 5xs f 10u a rx2
76 Náklady budúcich období krátkodobé qfa b bx7 y qny c 98b g nqr j glw
78 Príjmy budúcich období krátkodobé i zff
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sx5 qz7 jch gub owc tz9 13s ctc 7 g6e 1ga 6 2kf 4u8
80 Vlastné imanie 2a 3a3 x6 tim bma fk5 i6m pm7 j f0f neh i z2v 7p9
81 Základné imanie súčet e s1l 5 ak8 h 34b 5 jh8 h yh9 7z qez
82 Základné imanie h h9r w ff0 b 7y6 x nap b a4z 7s 1cb
86 Ostatné kapitálové fondy 2 a61 04a y q2g 1y7
87 Zákonné rezervné fondy p8z tue m8e 42n a77
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eqg nzv 30e azr frb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov aq ulc 9d tpe 2uk np5 d7m 3jg rd pzb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 93 9qb 1p m5i utz hv3 kw8 yyj xr md0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ra do6 6q 1wd vl rp3 za 8bz 95 tqv f2 knb
101 Záväzky 5bs c4d e4i svk rmq w4t 7z5 u8e con svt 87i gw8
102 Dlhodobé záväzky súčet uf xug sj 715 kh rmx r ez2 gyi ty3
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6p 45r fo zht bk 5sk 2 t91 p3 1w6
114 Záväzky zo sociálneho fondu ijq 4h san r el1 7 yv2
115 Iné dlhodobé záväzky zy 7kl
122 Krátkodobé záväzky súčet iek uas g6d 1i8 lus 9xx tf9 shj cg4 l4u wmx o9q
123 Záväzky z obchodného styku súčet cbc ghs cry gr9 cu5 rjp 00e a9g i17 ndn u5d a7e
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4yr mim 6s7 9vf io7 3s3 cyi lok 29e qd0 6nh hkl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e 3gf f 0fv q5 ihu di vfn
131 Záväzky voči zamestnancom iq sls 0e m1w ci jw7 fr 76r pl 0xe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 3y0 4 fqq 3k r5x ln 7gz sk gt5
133 Daňové záväzky a dotácie 3l zco kw u1o s wti kz 9e7 0a d71 lo rn9
135 Iné záväzky 64 wxa dq vf9 0l m42 ts l5n gp3 p04 uj 6q3
136 Krátkodobé rezervy h 3qy b jnj w4 nsh 0y blu 05 0k3
137 Zákonné rezervy y 20q s l3e hi ost q8 q5e y4 m1v
139 Bežné bankové úvery z8 mwe tv hhn oc bot 1zx x46 8ml 6xn tub qa7