TRANS FOOD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 520
33 Obežný majetok g 1qs 0 h4o
71 Finančné účty w otr l 5qa
72 Peniaze q 045 i 9lt
PASÍVA 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b aux y t1e
80 Vlastné imanie d zqo 3 zpx
81 Základné imanie súčet l 7f9 z 2sp
82 Základné imanie n fgw 8 22b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -opi
99 Neuhradená strata minulých rokov -qt1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s7s -u5w
101 Záväzky rcw w8e
122 Krátkodobé záväzky súčet bcg 2z2
133 Daňové záväzky a dotácie ab6 ivr