TRANS FOOD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 000 4 520
33 Obežný majetok i gdj 0 0cm 5 ft2
71 Finančné účty 9 tlq x fa7 i c3c
72 Peniaze r cu1 7 5l3 x c2h
PASÍVA 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j c5a u hek k onw
80 Vlastné imanie 5 cxn 4 nrg 7 gey
81 Základné imanie súčet p 2fj u tre 6 7dl
82 Základné imanie 6 iln m rdh a 071
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tf7
99 Neuhradená strata minulých rokov -tal
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h6i -w0z
101 Záväzky e11 2o9
122 Krátkodobé záväzky súčet o8c oxu
133 Daňové záväzky a dotácie lj1 xg3