Dramart, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 197 10 155 5 602 8 808 10 771 4 921 5 226 5 826
33 Obežný majetok v pvy rh jx7 2 3d0 l pjk h5 ke0 z al2 n the w s8v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l o0l h oc5 edq b 68l a vno hu9 0 2k9 c cig
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 qt8 3 txf jeo d jbn q vcx ab3 3 cnc c xdi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u ujm n 8kh omi g epf f 4vc 683 8 ei0 0 izf
71 Finančné účty e o4g t yhw 3 cxx o r53 a 2lx r 9f4 j qiv l gzp
72 Peniaze v mn3 i5b h 31o ygq m7
73 Účty v bankách odr 5 b5c y 55j 2 sm8 c lex 7 nx2 p j9z d hzv
74 Časové rozlíšenie súčet b8 t o v 9 a b 3
76 Náklady budúcich období krátkodobé rn b a n h f z h
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 r11 iw h59 q cxs m 4u0 e8 4nc 4 yue k p5i e les
80 Vlastné imanie i zkk i wag j pv6 a vu5 u 3tp n 3vj 9 foz 3 iy3
81 Základné imanie súčet d zy6 o p7q i 163 5 zpv h 4u7 k 4qa f xjw 5 gs4
82 Základné imanie y dil 0 lzw t khr 5 1q1 8 v6t g bmu 7 ve9 g zmi
87 Zákonné rezervné fondy ox jps zqe ze5 wms kbz n8a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cor dfa awz
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely al ww6 jdv kus
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -43p -p75 -css -o yo1 -n olc
99 Neuhradená strata minulých rokov -ea8 -ox1 -pnv -8 d9m -h 22o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0x2 b ohq -uhg d 3qw n ohd -hzj -691 z g1y
101 Záväzky 7lg t 6tw m7s m sv0 u 536 537 s iq6 l sye
122 Krátkodobé záväzky súčet dj6 h 9f5 5iy d 648 k gao l0l p 1hu i sqz
123 Záväzky z obchodného styku súčet o0a 9fq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u6t s57
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d gur g 485 xup 5 xs6 zjq
133 Daňové záväzky a dotácie l5y 0 owe 3py wys ppj x18 xf mi1
135 Iné záväzky udp lv
136 Krátkodobé rezervy qo
138 Ostatné rezervy a3
140 Krátkodobé finančné výpomoci po 6d
141 Časové rozlíšenie súčet 6c wo ng
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8h ss 66