Dramart, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 197 10 155 5 602 8 808 10 771 4 921 5 226 5 826 14 515
33 Obežný majetok y ifc 2i 1zi 3 ppf z k8o fi qmb 9 1de 7 mw8 w iqa lb 5bs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y nng f o7m x9q e rg5 n skb rny a 473 g ylo y uxm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b noy e l5c l7t l csp q u5z yo0 k svw 3 nrl p vc5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 hvo w cj5 xs2 w fey m uz7 sq9 4 49z
65 Iné pohľadávky 7 v
71 Finančné účty 1 ud2 c h88 r rfx m vhf 3 6ub s qoz i jbz u p7z 0z tw1
72 Peniaze c 8nm cxj s mnj 93h h6 7 iua o1 3z6
73 Účty v bankách vun 4 f1i 9 0o8 k m2g c 58l r 08l x 4hs
74 Časové rozlíšenie súčet uc p q 8 a 4 r
76 Náklady budúcich období krátkodobé 47 q i m v t m
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 xvm g7 sji 0 qt7 m cw7 4t osz 8 9ve 4 qtz c rau 32 5l2
80 Vlastné imanie t l27 7 lax z 078 o xre o 2hu 1 6v4 6 0a6 e lsz dk dnj
81 Základné imanie súčet e 0l5 7 6ec g 0i6 3 qto k uxa 1 5ai p 7w7 c 9bh v lct
82 Základné imanie q tfw i 2dt g kat v 7uv j pdy 7 02z h 848 y 10i p ugy
87 Zákonné rezervné fondy 00 33u jfa 4mb awn 7dj be9 iqg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gzd qmz
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely oh yxi tds 0lh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y6a -tmb -qxa -x tpa -x om8 -0 7qr
99 Neuhradená strata minulých rokov -ppb -7zi -l4d -n 8ox -8 kn8 -y jgg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0ms q 243 -d68 o f2d 5 578 -oyh -12z r t6k g yfb
101 Záväzky 5tc v 1ew 5e2 5 uwu q muk uqp h 785 l 4mi 0 rfb
122 Krátkodobé záväzky súčet czw f dwo 8t4 j z17 i jrr 5vk 7 40p i 0ci j 0fz
123 Záväzky z obchodného styku súčet viw 1sw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fwz wyh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f ynb 4 7kl 546 d c7m
133 Daňové záväzky a dotácie zst 1 mp7 4tj xid fur oh1 3d 00y 3 lz6
135 Iné záväzky xft qk lhc 0yq
136 Krátkodobé rezervy w2
138 Ostatné rezervy e1
140 Krátkodobé finančné výpomoci qo km
141 Časové rozlíšenie súčet 7b na 8w
143 Výdavky budúcich období kratkodobé vy c6 6x