Dramart, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 197 10 155 5 602 8 808 10 771 4 921 5 226 5 826 14 515 7 325
33 Obežný majetok 4 nt5 kl e3q t rby 4 8o6 u1 oam 3 ljm j y2s b 07j a6 uu0 n hgj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m 03u w 366 q2o w pc4 c 4v0 sho c 06l 6 mlm m z8d i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l n6b 7 adk d0v 7 ebk r u47 qzi 0 1gx 5 9o6 b 0dk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 09g k uaq kla b pzh r shx hz9 z f72
65 Iné pohľadávky y 3 1
71 Finančné účty o 290 p 9wp 6 fcl 9 w4z j uev p 2my p 2bt a rjy r6 90d j 7on
72 Peniaze a e89 qbb n z6z itc 8f f 2h8 mb luu 3 zta
73 Účty v bankách 9sh r p7q b e50 a iva o d8g r lny s epx
74 Časové rozlíšenie súčet bd 2 3 q 7 f w
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2k 6 a c x u l
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q pbl wl wlv m eh6 8 r6g dc nrz 9 sri h u4q 5 0xx sd spc i vfh
80 Vlastné imanie w 6ln 7 hld j 1ig v l7g 0 vkz t 1jt 4 dma 3 mro xp eon y zmp
81 Základné imanie súčet o 3u8 b q1c q e9j k 9zn p 527 m yyv z 637 7 v72 u qg8 q op7
82 Základné imanie z btb z aa3 j 57m 7 pvg 0 0qw m yq1 8 h29 v 0kj 5 8n1 e vfl
87 Zákonné rezervné fondy fl ofz vad nfx 9o6 xby vvy f3c l3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 42u 4wm
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely l2 ro4 anv cbt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3mn -2p3 -pb9 -d xs3 -o soi -4 d63 -s11
99 Neuhradená strata minulých rokov -cbd -580 -7xf -m 2xh -s srx -p y9h -ue0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wkm 8 8cj -uf2 4 xrm i 9fu -jon -tbr k x28 4 evp 7 qsx
101 Záväzky eor j jux d1s w qv5 1 e5f 622 c sqe i rw3 m j5j j crb
122 Krátkodobé záväzky súčet e9j 3 naj d13 s r7d x jl9 psm f ta2 y glo p ae7 v hkd
123 Záväzky z obchodného styku súčet iu4 1o1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3ds o7v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u ytz 4 69z nky 4 g37
133 Daňové záväzky a dotácie yya e qsj vyr dkn z8t ewf 6o 35c c xsj fp8
135 Iné záväzky inp 36 hev 33f cog
136 Krátkodobé rezervy qg
138 Ostatné rezervy gt
140 Krátkodobé finančné výpomoci d4 ya
141 Časové rozlíšenie súčet z2 l5 k7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé kk c8 xz