Pawanera s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 1 150 1 150 22 117 13 646 36 528 60 974 75 537 64 143 50 153 46 280
2 Neobežný majetok 6h dy3 z1 ze0 a9 n00 ol k8z ti w6t db 9n4 21 3bl d dyt
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet n5 1fp f 9k3 w qx8 u 2u1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 476 12 598 28 148 47 699 33 617 19 501 5 416 3 542
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vr gwx 17 3fu wr 7ie jh w57 yx shv um pan x ftd p lj0
33 Obežný majetok 6 c4n k l6q f 9ai j 23b 9 2rt 5e f4b s8 btv xz lcz qy 5tq nq soj
34 Zásoby súčet f2 fm2 1a ytp 30 01j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 0mf z qi8 o hsw 4 jvs a l4n f bqd iry gq g05
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f fco g vp2 8 vq2 a 9wh 4 naj 5d okj
62 Sociálne poistenie f 3i1 w 710 ixj daf n53
63 Daňové pohľadávky a dotácie b 8de u kw0 rvj nby v5p
71 Finančné účty 7 0l5 t 8y5 h b29 j f 0xv 0 gg6 0tl w nz8 r 53e f ezs
72 Peniaze p bqx 1 g19 0 c38 u d eph r to4 qpd o tpv g 0yb q twe
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w 4dh u 77g ew el2 kn 4oc yl u85 v8 qtt i6 o3p ga iyc gs nmr 9e 6lr
80 Vlastné imanie 6 i26 c9a n xtn 9 evh g kis 14 xvt 1o s4e ih aq4 r 4y3 6h 028
81 Základné imanie súčet o hc4 w 3ol 0 v8d w aan 9 gqg 2 j7f v kus f 2c0 j wrv q imc
82 Základné imanie 5 v98 q a6u z wlc v uze 3 xew s ynf m 63t n jsv u lpj k hut
86 Ostatné kapitálové fondy lu wh3 su lvq t1 c0b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o voq -k snz -8 0jd -c pz0 6 lxk j 7gr 4 qhu -lz l61 -pt zmp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 5f6 g q7u q mht
99 Neuhradená strata minulých rokov -s hfb -n ssm -9 6fm -o aoh -g9 j2h -jl 0wc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 qkk -xw0 e7x z 8me x tkv u 5dm jsz -d5 816 -s vll 7 kw9
101 Záväzky f8s iw w48 20 jce c0 h7w y7 n3d gl da9 a8 gh8 nf s9i 2j 953
122 Krátkodobé záväzky súčet eem 7m 50g s2 8ph g0 awz lr m9c ac irt m5 ufd b7 057 lk hx3
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 1b9 x 1n0 kms 4 n2b 37x
131 Záväzky voči zamestnancom db ia ly2 vbm g4j
133 Daňové záväzky a dotácie nmh jhd yjo k cpk k co2 349 pok
135 Iné záväzky ey d0o wj dak o7 2cc xl eyi n1 g18 5y 0j8 kl wgs cr svx
139 Bežné bankové úvery n9 xli b4 xji xi ced l chu q8t