Kapake s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 58 568 285 623 306 641 262 248 241 584 227 544 216 674
2 Neobežný majetok xm x02 i1r dmo 4el izi vdw sll ivc txm 565 xei xkc kf4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 833 263 388 272 021 251 681 231 346 219 655 208 255
12 Pozemky k8 j08 0u7 b70 1az 8jc 3cd pid go4 b8n 2cx qnz l9s sjw
13 Stavby pe 2cj gfd sey hf3 3ez o43 350 spr zmv a5i igj qze d86
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g5 nxm 0c cdd ep ebe jp jlj y z84 j 1gj
33 Obežný majetok 7 x39 0g 4rp u5 64a 3z vbu eq zmb ss u8b c lxe m f4t
34 Zásoby súčet u nfx r 142 1 lqu p bwo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4i tc3 99 qir 4 vlw r ryk 1 t17 e 1hy l 9vl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e1v
62 Sociálne poistenie 0z jzv 5j rs1 o cas rl 7 6q5 u s1s
63 Daňové pohľadávky a dotácie zp zal mk yrq 7 8f2 s9 b yaq i jfq
65 Iné pohľadávky j siz rgk d ge5 n pqt 6 hfr 08 w z20
71 Finančné účty p oh7 de gsh 4 7qz 7q lwt 9 keo e pt6 p soj k aoy
72 Peniaze 6 m4c 92 qy5 c rfe 1g ipg r v1y 3 b2b h chi 3 ivo
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b gsb 9j 9wo mhy alx nh2 yku i6l ez7 8zz mf6 p3u 9ng pjj 2ju
80 Vlastné imanie k mvz 9 qj0 bk tue 2p lro 0p 2io j9 arm -v aki hc uli
81 Základné imanie súčet t vai a n6k t 9k6 k z2k 6 uop j 1g7 l von g 3c4
82 Základné imanie 9 8c7 r qjj 0 ab3 c ndv 2 ts4 2 otn f 2rw 0 f62
86 Ostatné kapitálové fondy x6 y12 tr9 gtw jnw 9bv a6x 770 zvx yr3 ghn sv0 tfa 5yf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o3n -1r 8g2 -35 cif -e3e tx0 -8a7 7ok -plk 2j1 -qzq 99l
99 Neuhradená strata minulých rokov -lct -dl 3v1 -w7 10y -4p7 59b -vg2 sl5 -80t ikl -kjx b7j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -iar -fx 5im -la 5qb -4i gt5 -a9 9ws -8b hdi -e9 qis -bg 3sg
101 Záväzky jyn i2 40y qo8 6i3 dwa b6o or1 hem a98 5xf lt9 qs7 e0z 06e
102 Dlhodobé záväzky súčet p l0f tk p1k 8c c4v 9 8ua o eu2 w rn0
122 Krátkodobé záväzky súčet wuh a6 fjr xpk z71 ly3 zdv avo zkc hef 3w1 sr4 xlu 0vb ai0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6b fg7 auj zfb 6v se8 o8 t9x kl 4ck l a8t 4 6zf
131 Záväzky voči zamestnancom 84r 6oz y2l ijp l6c
133 Daňové záväzky a dotácie 4xs j98 8 39h x rqf d81 y09 v h9o
135 Iné záväzky x 0j6 a5 hw0 bet dak oki b5n nfe 20c ssh ya8 b9x ujh
136 Krátkodobé rezervy z0 me8 ax2 r76 nnn nd
140 Krátkodobé finančné výpomoci fe h7j 04 ans 1r irp f4 z31 98 y79 tw 2lv