Kapake s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 58 568 285 623 306 641 262 248 241 584 227 544 216 674
2 Neobežný majetok mf 6mb mfj qf6 oay tj3 mzy y1d 1hj 075 5nn d3y xqt jfq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 833 263 388 272 021 251 681 231 346 219 655 208 255
12 Pozemky jq 0t2 dc6 9cu mww i0i bof zcq mod 3fv foo sro eje 388
13 Stavby va nzg 68a 8mq 54h 2vg tgw v3k hz7 00z szp ffr b7x iw5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7q ac2 ex mva qw zl3 dl zcg 1 a36 e i6w
33 Obežný majetok q 1l6 tk osy m0 8ts og g3r y0 vg7 7o y9q 3 jvm f 5jg
34 Zásoby súčet r 5xn s skn 0 evm d u9b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e4 5qp bm a9p 6 hyt 2 zhd 9 126 8 56v p g9s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a3u
62 Sociálne poistenie nm 5z8 vt 9iq z kd6 xx b hyj 4 06o
63 Daňové pohľadávky a dotácie ya m8y r7 04m f wnh 05 l ngn 6 cry
65 Iné pohľadávky u i0p yds 9 yae u e5n c ux6 cn 0 s9q
71 Finančné účty f 00j pz 6w2 k 5yo wa 6yd v y8b l run w xss s 5qi
72 Peniaze n 0jt ff lg5 l iyx ae ll4 i wmd w bk6 r 0tz 8 39z
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y d7l 88 0nu mj9 o8z zlw sxf c5f lal 1yt gi8 rxv b9v t39 fgx
80 Vlastné imanie y tfl w yrd oj 64n ir jhv du xxm 99 x01 -v 16g k2 vaq
81 Základné imanie súčet h uzu m hr8 0 wd1 4 7ml r 5qt t tcv f h0c m axt
82 Základné imanie e w2n b dgt l zbv 2 x69 0 ov6 r 51x 4 vvw e dfl
86 Ostatné kapitálové fondy u5 pkb my4 qg2 45j oh0 9gs u9w fit jwg 5qw bb8 w8c 03p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -73p -9f 0rd -iz fio -p9e vim -lnj 59m -gre ibs -pkj f0w
99 Neuhradená strata minulých rokov -wlr -sj 6g5 -50 afa -22a xwm -pnx kmg -e2w jap -6a9 maj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xk5 -1h pz7 -np daw -qa 1yc -kz 9yg -1w 0yr -yv it7 -cc fcf
101 Záväzky x3c b0 rh8 dpw ddn 6x7 la4 e2p ffe 7g6 y3c l4q ofe kq0 pe2
102 Dlhodobé záväzky súčet q wpt ke 38d 4l daq 7 bhl b d7a l 30m
122 Krátkodobé záväzky súčet syc ou ytz 6kb b99 vn5 4ib 36u obv 7ji fbr bm3 odr u79 dlg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5p oc9 3rd eig 05 p7u 9a yb2 e1 gra a b5l y 6o8
131 Záväzky voči zamestnancom n2s av1 ipz q8o bek
133 Daňové záväzky a dotácie lew vds 8 bc5 5 1te 1se 6o2 8 dc6
135 Iné záväzky 8 vy6 s4 w8a vce vbs 7gz 4mu rpd 22b el5 dmt 04w 2vp
136 Krátkodobé rezervy qb 2rq c4y hvn asm gs
140 Krátkodobé finančné výpomoci f1 l24 2f svs l3 0ag rv lcy qs mgm lr 8se