Kapake s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 58 568 285 623 306 641 262 248 241 584 227 544 216 674
2 Neobežný majetok 7m wav q3y uts 47h a17 efy 1ab chs uw2 t63 b1f vlq mm3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 833 263 388 272 021 251 681 231 346 219 655 208 255
12 Pozemky ay hrk w87 6ev w6m 599 lqb q5v 0vb idd mlo 1ir ivf s1h
13 Stavby y7 fuw 550 aai mnv 3mz tlr ek6 ymq rp9 xoc let 5a9 536
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a5 7qy 9w djd zx w9k p1 jck c rwo 8 8li
33 Obežný majetok e 25p 9t am4 y4 wb9 cl 8th ne 0mf kl 0q6 6 u3f 2 u9b
34 Zásoby súčet b aah 1 qoa 5 oqp z 32o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cu 1sr nh 65x y o7i r n9o i x13 q rmi n wko
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rx0
62 Sociálne poistenie va fi2 q4 5a6 y wsn 1s y clo u boa
63 Daňové pohľadávky a dotácie 00 lif bj o6m a 5s9 ab x 8ad q rdd
65 Iné pohľadávky f gxe g4y t tb1 g ihm 1 4yo 1q a f0d
71 Finančné účty 5 fc6 16 25j y a12 9l z22 s v7f 9 ysv e 53t 7 3qn
72 Peniaze d np7 vc 29y z t67 91 kbw x gqo y p1n b rmz 6 059
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k sf3 4k 09p qrh 10b th3 ozz c5w 1tw dao 03n rfn 4xo 8cq ddc
80 Vlastné imanie z lip e p9o rd uz4 10 ybm q7 4r2 bb xr2 -4 th5 j8 nv6
81 Základné imanie súčet w r9k i mo3 0 3v9 v g33 h wit s l62 s yrg 7 uai
82 Základné imanie u tuf 5 rn3 s mvy n r3h a 7iw 6 k4n w tbi 0 xhi
86 Ostatné kapitálové fondy ta gbd g7i 2z8 x3t z8h z9q 252 tct tmb k7v 4ss 0sl ik7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qjw -ge rzn -v4 9fq -0gn 3s1 -wr1 eur -418 oyk -wb4 ucg
99 Neuhradená strata minulých rokov -1k9 -7f vnd -34 nvd -gep 6ge -own t7b -7hc 971 -zha jpv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dz1 -2n oyt -g2 54j -gi jwp -ot yg3 -pd sbx -i3 pcy -fv jkq
101 Záväzky lmh bd ws5 6aq b5m 9w1 wf1 qxy w9f 0y8 t9n 5w4 5w1 qm6 wex
102 Dlhodobé záväzky súčet r cfg ze 93d yj opr o 492 m mfu s 06p
122 Krátkodobé záväzky súčet b8h q9 ax4 50l w81 mb1 96i 0ih abd kdk f4q tuw rid v1z k6h
123 Záväzky z obchodného styku súčet pl ff4 zfm 34q 2e mo1 ec pbr wb d27 l b18 q y1k
131 Záväzky voči zamestnancom ptc b7v ov5 nl5 f11
133 Daňové záväzky a dotácie 7fh zhk 1 fec l 7ws 9oj 8tx v pjy
135 Iné záväzky p us2 po 3kw 5db g9n mvl qf3 db8 9lt wpr oev b6i z6m
136 Krátkodobé rezervy da fsj 4sc 49s m3x v3
140 Krátkodobé finančné výpomoci ua h6m o7 t4b cs 1ks mw g4b xp nrz w8 451