Kapake s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ii 327 f1 npf 8i 2gq 96 izn a ixv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ac 6n8
5 Tržby z predaja služieb 31 872 47 976 7 913 825
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 05e
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c 8vz 0 qtc w er fq3 6 381
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qs 843 66 cos bkf kuq msx tyh 2i kw0 b0 ppi 1t xgd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a1 ce7 ni 88l iz 0tl ak gho b t7l r t8p
14 Služby ao q7z 3 mar ra g7w f9 t5s db 3yz nk s51 h z6m
15 Osobné náklady e fp8 f dnd 1 kpb c b8c e ybj
20 Dane a poplatky tch z iai v dx5 e8c 8p ubn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h ilj ji sdu wm oax kp kl7 x4 evv k5 bko
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lw3 0 vtv k tgp n y4u 5 qed xvs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -he ien -ux x8e -8j tbo -6p dzv -3w 8y2 -ey 3iy -c7 fop
28 Pridaná hodnota -13 dyo -dc itw -tk l6g -s8 rxx 7k 0m4 -oj 1tw -p 5eh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o zyh 1ms y jhb 2 yla u lmm fkc
49 Nákladové úroky ru0 bwv izi dbh a s1u ajt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w a4 paf wvt lgt gr9 y3b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 -s2l -edy -4 ugs -2 4aq -6 lz0 -7cr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0z 88j -to lt1 -2v 19v -ut ixj -jw oob -3h 9bv -i8 thh
57 Daň z príjmov n4p ic5 6hw oar
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480 -33 862 -51 451 -76 276 -70 283 -18 487 -26 192 -20 381