Republika, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 936 2 771 15 596 18 629 5 435 12 939
33 Obežný majetok y atn 0 whz bv ura q0 kju a cf9 id gzq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 0mp xq 2qc 1l ur7 f et0 l axv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a liw ei c8h 91 a32 6 q5e e vjo
71 Finančné účty 5 x0y 9d5 yas 4 zyw o vlt l 5xj
72 Peniaze t 1cu f64 cyt j jf7 1 vz2 e fl0
73 Účty v bankách ct
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 upj m r4t 59 uil vr ggr 9 id7 wp 16s
80 Vlastné imanie z adi -mzx d 321 l gca w jev r fx5
81 Základné imanie súčet v 6w8 i sp8 3 2ch e bhg x pm4 m n5i
82 Základné imanie e x9c n 2em e 90r m axb s 2ul 8 mys
87 Zákonné rezervné fondy jfp nuh 7u2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -he -2 gtq -y 2lz -pw8 -9 0x6
99 Neuhradená strata minulých rokov -wn -r ktp -q byp -r3x -s 7x0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 -r gmk 4 wev b mmc -7 0n3 0bg
101 Záväzky e2 o 4ha aa 1t0 k2 pji 3 edc h n8l
122 Krátkodobé záväzky súčet e9 l utu gk qzk n0 g5g 6 tg8 a 5ul
123 Záväzky z obchodného styku súčet xrs ufy e 8z8 0 vy6 2 fe7
133 Daňové záväzky a dotácie vu ok7 pp9 eu8 szg wou
135 Iné záväzky u hk5 qs 3w3 ii irv